<<Экономические науки>>

6. Маркетинг и менеджмент.

Стручок Н.М.

Львівський інститут економіки і туризму.

м. Львів

вул. Менцинського-8.

Основні чинники визначення  попиту  на ринку туристичної індустрії.

Життя сучасного суспільства потребує  наукових досліджень в різних галузях підприємницької діяльності, однією з яких є найперспективніша галузь-туризм. Перехід до ринкової економіки  зумовив необхідність перегляду існуючої точки зору й активізував наукові дослідження у цьому напрямі. Збір, систематизація, обробка інформації, використання інформаційних систем в туризмі потрібні для вирішення сучасних соціально-економічних  потреб споживачів.

Туристичний ринок, як і більшість споживчих ринків, є структура гетерогенна і тому одним із найважливіших завдань маркетологів є вивчення  попиту та його складових. Попит на туристичні послуги є нерівномірним, що зумовлюється економічними, демографічними, природнокліматичними факторами. Йому притаманні такі ознаки: динамізм, неоднорідність смаків, еластичність, комплексність сконцентрованість у часі та просторі. Дуже часто він залежить від сезону, днів місяця і навіть тижня. Аналіз попиту в туризмі вимагає застосування з однієї сторони кількісних критеріїв з урахуванням специфіки ринку, з іншої сторони дослідження  смаки й уподобань споживачів, рівень інформованості, орієнтованість на певного сегмента ринку.

 Підприємство туристичної індустрії  бере до уваги  дві групи показників: кількісні параметри турпотоків та показники  туристичних витрат. Характеризують турпотоки-динаміка, структура, географія.  Показником виміру турпотоку є кількість прибуттів або ночівель. Під кількістю прибуттів розуміють чисельність зареєстрованих туристів.  Аналіз розміру турпродукту доцільно розглядати та структурувати згідно наступних параметрів туристичного попиту:

-соціально-економічні-це стать, вік, освіта, сімейний стан;

-поведінкові-це мета поїздки, використованих транспортний засіб, засоби розміщення, організація поїздки, тривалість перебування, попереднє бронювання.

Ціна завжди була і буде основним фактором, який визначає попит споживача. Підприємство не просто призначає ціну на ту чи іншу послугу, воно розробляє цілу систему ціноутворення, яка охоплює різні набори послуг, що пропонуються споживачам. Ціна це фактор, який визначає якість продукту у свідомості покупця з одного боку а з іншого боку її конкурентні позиції на ринку.      

Туристичні витрати-це загальна сума споживчих  витрат, що несе турист під час підготовки до подорожі, протягом всієї подорожі, під час перебування в зацікавлених місцях. Досить актуальним при вивчення попиту є доцільність вивчення витрат: на рівні туристичної агенції на певний проміжок часу в певну пору року, на одного туриста, на один туродень, за видами туристичних послуг, за різними видами туризму.

Для власників підприємств туристичної індустрії вважливо також знати як споживач уявляє для себе свою модель відпочинку. Що потрібно включити у цю модель щоб споживач був повністю задоволений. Отримати ці дані підприємства можуть  на основі проведених досліджень, опитувань які характеризують тип поведінки споживачів, смаки, уподобання, звички, схильність до ризиків. Важливим аспектом при виборі певного виду туристичного продукту для споживача є критерії, вимоги до певного виду послуги. Приблизні критерії оцінки туристичного продукту, туристичної фірми та екскурсії подані у таблиці 1.

Таблиця 1.

Приблизні критерії оцінки ставлення споживачів.

Туристичного продукту

Туристичної

фірми

Екскурсії

1

Безпека для життя а здоров’я

Швидкість реагування на замовлення

Інформаційна насиченість

2

Санітарні умови та гігієна

Послужливість

Новизна інформації

3

Комфортність та еластичність

Компетентність персоналу

Якість подання інформації

4

Культура обслуговування

Досвід роботи на ринку

Послідовність і логічність розповіді

5

Тривалість

Асортимент послуг

Видовищність об’єктів показу

6

Відповідність тематиці

Візуальна забезпеченість усної розповіді

Організація екскурсії

7

Цілісність

Зручні часи роботи

Тривалість екскурсії

8

Оптимальність маршруту

Дизайн офісу

 

9

Відповідність рекламно-інформаційним матеріалам

Технічне забезпечення виробничого процесу

 

10

Гнучкість цін

Гнучкість цінової політики

 

11

Раціональність

Готовність персоналу дати пораду

 

12

Можливість корегування складу послуг

Спеціалізація

 

 

Підприємство туристичної індустрії змушено  планувати свою рекламну політику в багатьох напрямах. Саме реклама в багатьох випадках стає основою для прийняття рішення про подорож, вибір готельного комплексу, набору послуг. Зміст рекламних звернень залежить від напрямку рекламних зусиль. Розробка рекламної продукції, що призначена для туриста, повинна застосовувати різноманітних засобів візуалізації турпродукту. Пакет власної друкованої реклами-листівок, буклетів і каталогів-призначений для ознайомлення туриста з можливостями фірми, видається перед початком туристичного сезону. Але для того, щоб детальніше ознайомити клієнта з позицією, менеджер ’’ показує ’’ йому турпродукту за допомогою рекламних звернень(друкованих слайдів, фільмів, фотографій, Інтернет-слайдів, тощо),  що є набагато ефективніше.