Секція: Економічні науки

Мороз Ю.О.

ДонНУЕТ

Кон’юнктура фондового ринку Естонії

Ринок цінних паперів є частиною фінансового ринку, на якому здійснюється весь комплекс операцій по багатовекторному русі капіталів від емісії (випуску) фондових цінностей, що виражають відносини співволодіння й позики, до переходу засобів від інвесторів (вкладників) до емітентів, а також зміна власників цінних паперів за допомогою проведення торговельних операцій.

Ринок акцій почав формуватися в Естонії з початком ринкових перетворень і здобуттям незалежності. Утворення акціонерних товариств забезпечило значні обсяги емісій акцій, які створили в країні нерегульований первинний ринок. Крім того були визначені правила розкриття інформації й принципи захисту прав інвесторів. Відповідно до Закону про ринок цінних паперів з 1993 року відбувалося й відбувається формування й розвиток естонського ринку акцій. У цей час готується проект нового Закону, що буде відповідати стандартам ЄС. Стан кон’юнктури на ринку цінних паперів свідчить про напрямок динаміки розвитку загальногосподарської кон’юнктури і рівень ділової активності вцілому.

Талліннська фондова біржа відкрилася для торгів у 1996 році. Відповідно до Правил Талліннської фондової біржі, усі цінні папери, включені в її лістинг повинні бути вільно обертаємими , мати без документальну форму, а їхні випуски повинні бути зареєстровані в Інспектораті по ринку цінних паперів і центральному депозитарії. Акції вхідні в лістинг біржі поділяються на Main List ( у який включаються акції з капіталізацією не менш 300 млн. крон і числом акціонерів більш 300) і  Secondary List ( містить акції, що мають капіталізацію не менш 10 млн. крон і числом акціонерів більш 100).

В 1996 році в цілому склалася та структура ринку акцій, що існує і зараз. Вона включає Талліннську фондову біржу, що представляє собою національний біржовий ринок, Центральний депозитарій, що здійснює ведення реєстру і перереєстрацію прав на акції. Кліринг трансакцій здійснюється через кліринговий відділ Центрального Банку Естонії. Професійними учасниками ринку акцій є близько 15 інвестиційних компаній і банків, причому останні відіграють вирішальну роль. Регулювальним органом є Інспекторат по ринку цінних паперів.

Паралельно з числом лістингових компаній відбувається збільшення капіталізації ринку і ріст обсягу торгів. Середній денний обсяг торгів збільшився з 5-6 млн. крон улітку 1997 року, до більш 500 млн. крон восени 2006 року.  Капіталізація зросла в 10 разів.

Для ринку акцій Естонії характерно висока концентрація як капіталізації, так і об’єму торгів. На акції, що входять до Main List біржі (40 із 100 на кінець 2006 року), приходиться 94,8% біржової капіталізації і 91,5% обігу торгів. Якщо розглядати структуру капіталізації біржового ринку по галузям економіки, її більша частини концентрується у фінансовому секторі, а точніше – в банківському.

За станом на 01.01.06 загальний обсяг випусків акцій , зареєстрованих Центральним депозитарієм з цінних паперів та фондового ринку за вирахування скасованих випусків, становить 5120,46млн. крон. Сума скасованих протягом 2004 року випусків становить 2,4 млн. крон.

Основним фактором, що впливає на кон'юнктуру фондового ринку Естонії, є обсяг експорту. Його частка впливу становить 94%, інші 6%-це вплив неврахованих факторів.

Кон’юнктура ринку цінних паперів Естонії характеризується збільшенням обсягів операцій і широким поширенням нетрадиційних видів фондових цінностей, усе більше проявляється тенденція до оформлення майнових прав у вигляді цінних паперів. У цей час цінні папери випускають під будь-які активи: платежі по заставних, надходження коштів від невиплаченого кредиту й інші активи. Також сучасному ринку властиво стрімке зростання обороту похідних фінансових інструментів.

Основною проблемою розвитку фондового ринку Естонії є невеликий розмір економіки, що нараховує лише 1,4 млн споживачів і менш 700 тис. чоловік працюючого працездатного населення. Природно, це накладає визначні обмеження на розміри естонських компаній, що навіть у майбутньому залишаться невеликими в порівнянні з західними конкурентами, крім того, цей фактор обмежує рівень ліквідності ринку.

Згідно із прогнозами в найближчі роки економіка Естонії продовжить ріст, можливо, самі темпи приросту ненабагато знизяться. Однак ВВП збережеться на досить високому рівні, при цьому інфляція в 2007 році трохи заспокоїться. Якщо взяти до уваги такі тенденції розвитку, в 2007 році на Естонському ринку акцій може зберегтися інтерес інвесторів до інвестицій у папери кращих естонських компаній. Це забезпечить ринку акцій стабільну динаміку. Зрозуміло, не можна виключити й певне зниження ціни на акції. Але швидше за все це прийме короткостроковий характер і буде викликано фіксацією прибутку учасниками ринку. Тільки у випадку, якщо фінансові результати діяльності підприємств виявляться значно гірше прогнозованих, на ринках акцій Естонії може встановитися відносна стагнація. Але позитивні прогнози економічного розвитку Естонії служать своєрідним індикатором того, що й фінансові показники підприємств в 2007 році будуть краще прогнозованих. У результаті покупців акцій естонських емітентів виявиться більше, ніж продавців.

 

 

 

 

Література:

 

1.     http://www.ee/epbe/makromajandus/index.html.en

2.     http://www.vedomosti.ee/index

 

 

 

 

Сведения об авторе

ФИО

Мороз Юрий Александрович

Место обучения

Донецкий национальный

университет экономики и торговли

им. М.Туган-Барановского

 

Факультет, курс, группа

Институт экономики и управления, 4 курс, МЭ-03-А

Секция

Экономические науки

Название тезисов

 Коньюктура фондового рынку Эстонии

Руководитель

Шеремет Т.Г.

Домашний адрес

Донецкая область, г. Константиновка, ул. Кима,  дом 12, 85103

Телефон

моб. 80509872780, 8(06272)55256