Громова А.Г.

                                                                                               Економічні науки

                                                                              6. Маркетинг і менеджмент

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

Методично-організаційні засади використання маркетингових досліджень в управлінні готельними підприємствами.

         Система маркетингових досліджень є складовою частиною маркетингової інформаційної системи. На наш погляд, маркетингові дослідження – це збір, обробка, аналіз і накопичення інформації для обґрунтування маркетингових рішень з метою зменшення невизначеності і ризику функціонування підприємств на ринку. Адже поняття маркетингові дослідження значно ширше, ніж поняття дослідження ринку або аналізу ринку, вони охоплюють ще і моніторинг чинників макросередовища, діагностику мікросередовища, виявлення загроз і можливостей, сильних і слабких сторін підприємства.

 Дослідженнями даної теми займаються як зарубіжні так і вітчизняні науковці: О. Ваганова [1], М. Вачевський [2], О. Голубков [3], А. Коваленко [4],  Д. Ісаєв [5], Н. Куценко [6], Ю. Ліщенко [7], М. Морозов [8], Б. Петровський [9], М. Щербакова [11] та інші.

Питання використання маркетингових досліджень на сьогодні недостатньо вивчене тому метою цього дослідження є аналіз маркетингової діяльності, показати яким чином аналізуються послуги і як застосовуються на практиці. Предметом дослідження виступають теоретичні основи використання маркетингових досліджень в управлінні готельними підприємствами.

Готельні комплекси приступають до проведення маркетингових досліджень з двох причин – необхідності визначення та вирішення маркетингових проблем. Таке розмежування служить основою для класифікації маркетингових досліджень на ті, які проводяться для визначення проблеми, і ті, які проводяться для вирішення проблеми [3, 16].

А отже, маркетингові дослідження створюються для визначення та встановлення проблем, які або є прихованими, або існує вірогідність їх появи в майбутньому. До їх числа входять маркетингові дослідження ринкового потенціалу, долі ринку, торгової марки або іміджу готельного комплексу, ринкових характеристик, а також аналіз продажів і дослідження тенденцій в готельному бізнесі.

Маркетингові служби готельних комплексів на основі маркетингових досліджень можуть виділити періоди зростання й падіння попиту під впливом різноманітних факторів (сезону, дня тижня, календаря подій, часу відпусток і канікул тощо), можуть формувати широку дисконтну програму та систему стимулів для проживання у періоди спаду попиту [1, 26].

Проектування будь-якого послуги треба починати передовсім із визначення комплексу соціально-економічних потреб людей, які необхідно задовольнити. Тому вивчення потреб потенційних покупців є основним завданням підприємств в умовах маркетингової орієнтації. Готельні комплекси мають можливість вибору декількох підходів до управління ринками готельних послуг і суб'єктами ринкових відносин. У одному випадку готельні комплекси мають враховувати всі вимоги клієнтів, потреби яких складаються не залежним від готельного комплексу чином, він має лише задовольняти їх. У іншому випадку готельний комплекс бере активну участь у створенні потреб і створює саме ті, які може і має намір задовольняти.

Мета маркетингових досліджень полягає в тому, щоб визначити інформаційні потреби і подати необхідну інформацію керівникам для підвищення ефективності маркетингових рішень [2, 28].

Отже, дослідивши дану тему можна зробити такі висновки технологія споживання готельних послуг – це складний процес, який вимагає чіткої послідовності виконання різних операцій, знання нормативної бази, а також наявність кваліфікованого персоналу. Тому створюючи в Україні індустрію туризму, потрібно намагатися гідно увійти до міжнародного ринку туристичних послуг, необхідно реконструювати діючі, будувати нові сучасні підприємства готельного господарства, здатні конкурувати з кращими готелями світу, завоювати авторитет і популярність.

Література:

1.        Ваганова О. Как “привязать” клиента к турфирме? // Турбизнес. – 2001. – №1. – С.26.

2.        Вачевський М.В., Свінцов О.М., Кузнєцов В.Ф. Рекреаційні можливості Трускавецько-Східницького регіону // Український бальнеологічний журнал. – 2000. – № 3-4. – С 28-35.

3.        Голубков О. П. Загальна характеристика маркетингової діяльності в готельному бізнесі //Маркетинг. – 2003. – № 1. – С.16-18.

4.        Коваленко А. Иностранный туризм в Украине // Вопросы статистики. - 2001. - N 4. - С. 32-35.

5.        Ісаєв Д. Маркетинг иностранного туризма в Украине // Вопросы статистики, - 2004. – № 5, - С. 18.

6.        Куценко Н. В. Особливості розвитку туризму в Украине // Ресторани і готельний бізнес. - 2003. - N 11. - C. 21.

7.        Ліщенко Ю. Перспективи розвитку готельно-ресторанного господарства в Україні // Високий замок. – 2002. – №160-161. – С.24.

8.        Морозов М. Тенденции развития гостиничного хозяйства //Туризм: практика, проблемы, перспективы. - 2005. - N 8. - С. 38-40.

9.        Петровський Б.Д., Особливості інноваційної діяльності в готельному бізнесі //Ресторанний і готельний бізнес, - 2005, - №.7, - С. 15.

10.   Туристические возможности. Украина //Региональный центр содействия бизнесу. – www.rbac.kharkov.com

11.   Щербакова М. “Нам потрібен європейський готельний бізнес. Найкраще п’ятизірковий” // Галицькі контракти. –1998. – №30. – С.38-41.