К. психол. н. Вус В.І.;  магістрант Сухінін Р.O.

Міжрегіональна Академія управління персоналом, ІСНіС, Україна

Соціально-психологічна робота з людьми похилого віку

Робота з людьми похилого віку здійснюється на двох рівнях - це: 1) макрорівень (формування соціальної політики з урахуванням інтересів людей похилого віку, створення пенсійних та інших фондів підтримки, формування комплексної системи соціального страхування, медичного, психологічного та консультаційного обслуговування); 2) мікрорівень (вивчення умов життя людей похилого віку, рівня та якості надання їм соціальної допомоги).

Розглядаючи людей похилого віку як соціально-психологічний феномен, слід вивчати їх у контексті залучення до трьох соціальних систем «люди похилого віку та їх діти, онуки», «люди похилого віку та коло їх знайомих», «люди похилого віку та суспільство».

Таблиця 1

Сфера очікувань людей похилого віку від дітей та онуків

Очікування

Чинники, що зумовлюють процес реалізації очікувань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позитивне ставлення

Повага, любов, тактовність, розуміння, емоційний та духовний комфорт…

Особистий приклад людей похилого віку (їх ставлення до власних літніх батьків); характер сприйняття взаємин з дітьми та онуками; особливості поведінки; рівень включення у спільну діяльність; ступінь актуальності

Прийняття людей похилого віку такими, якими вони є

Рівень виховання та культури дітей, онуків; соціокультурні чинники; характер ставлення до власного віку

Якість взаємин

Соціальний статус; ступінь актуальності; особисті якості; особистий приклад людей похилого віку (їх ставлення до власних літніх батьків); характер ставлення до власного віку

2

Включення у спільну діяльність

Ступінь актуальності; ставлення до цієї діяльності безпосередньо самих людей похилого віку

 

Таблиця 2

Сфера очікувань дітей та онуків від людей похилого віку

Очікування

Чинники, що зумовлюють процес реалізації очікувань

1

 

 

 

 

Позитивне ставлення

 

 

 

 

Підтримка, розуміння, емоційний та духовний комфорт…

Особистий приклад людей похилого віку (їх ставлення до власних літніх батьків); характер сприйняття взаємин; особливості поведінки; ступінь актуальності

2

Самодостатність

Особистісні якості; рівень матеріальної забезпеченості; рівень здоров’я; характер самосприйняття

 

Таблиця 3

Сфера очікувань людей похилого віку від суспільства

Очікування

Чинники, що зумовлюють процес реалізації очікувань

1

 

 

Соціальна захищеність

Фінансове забезпечення, соціальні гарантії, медичне забезпечення

Забезпечення необхідних умов на законодавчому рівні; якість та доступність медичних послуг

2

Повага

Соціокультурні особливості суспільства

 

Таблиця 4

Сфера очікувань суспільства від людей похилого віку

Очікування

Чинники, що зумовлюють процес реалізації очікувань

1

 

Диференційованість, дистанційність

Відсутність вимог; законослухняність; участь у політичному житті

2

Самодостатність

Особистісні якості; матеріальна забезпеченість; здоров’я; адекватне самосприйняття