Д. с.-г. н., проф., чл.-кор. НААН  Вергунов В.А.

Національна наукова сільськогосподарська бібліотека

Національної академії аграрних наук України, Україна, м. Київ

 

академік наан г.о. богданов (1930–2009) –

видатний учений у галузі зоотехнії

 

Богданов Григорій Олександрович народився 6 березня 1930 р. у с. Свистунівка Сватівського району Луганської області.

У 1952 р. закінчив Харківський зооветеринарний інститут. З 1952 р. працював старшим зоотехніком в управліннях сільського господарства Харківської та Луганської областей. У 1956 р. закінчив аспірантуру Всесоюзного науково-дослідного інституту гібридизації та акліматизації тварин «Асканія-Нова» ім. М.Ф Іванова. З 1956 р. працював у Науково-дослідному інституті тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР (м. Харків) на посадах молодшого та старшого наукового співробітника, завідувача відділу годівлі (1962−1969), заступника директора інституту (1969−1970).

Протягом 30 років займався науковою та науково-організаційною діяльністю: 1970−1973 рр. - ректор Харківського зооветеринарного інституту; 1973-1976 рр. - директор Науково-дослідного інституту тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР; 1976-1979 рр. - ректор Української сільськогосподарської академії; 1979-1987 рр. - віце-президент ВАСГНІЛ, голова Президії Південного відділення ВАСГНІЛ; 1985-1987 рр. - заступник голови Держагропрому УРСР; 1979-1987 рр. - член колегії Мінсільгосппроду України, а потім Держагропрому України; 1987-1990 рр. - перший заступник голови Президії Південного відділення ВАСГНІЛ; 1990-1996 рр. - завідувач кафедри технології виробництва молока та яловичини Національного аграрного університету, академік-секретар Відділення тваринництва, ветеринарної медицини і переробки продукції УААН (1996).

У 1957 р. в Харківському зооветеринарному інституті захистив кандидатську дисертацію на тему «Влияние микроэлементов (кобальта, меди и марганца) на рост, развитие и обмен веществ у телят красной степной породы». У 1969 р. у Донському сільськогосподарському інституті захистив докторську дисертацію на тему «Обмін речовин та продуктивність свиней у зв'язку з рівнем та якістю протеїну в раціонах». У 1970 р. йому присвоєно вчене звання професора.

Основні наукові дослідження вченого присвячено розробці теоретичних основ годівлі сільськогосподарських тварин, технологіям виробництва та використання кормів. Досліджував фізіологічні й біохімічні процеси травлення у свиней і великої рогатої худоби при використанні кормів, різних за вмістом протеїну, синтетичних амінокислот, небілкових азотних речовин і вітамінів. Із 1986 р. очолив керівництво розробкою проблем оцінки наслідків Чорнобильської катастрофи.

Автор 460 наукових публікацій, у тому числі 20 монографій і підручників. За наукові винаходи одержав 27 авторських свідоцтв і патентів. Із 1973 р. і протягом 10 років працював в експертній раді ВАК СРСР, упродовж 1998−2000 рр. очолював експертну раду ВАК України з тваринництва і ветеринарної медицини.

Під його науковим керівництвом підготовлено 54 кандидати і 4 доктори наук. У 1991 р. обраний академіком НААН за напрямом зоотехнія, годівля сільськогосподарських тварин.

Упродовж 30 років був головним редактором і членом редколегії наукових та науково-виробничих журналів з питань сільського господарства. Член науково-технічних рад Міністерства агропромислового виробництва України (з 1980 р.) і Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (з 1989 р.).

Член-кореспондент ВАСГНІЛ з 1972 р., дійсний член ВАСГНІЛ та Російської академії сільськогосподарських наук з 1979 р. Обирався народним депутатом Верховної Ради Української РСР десятого (1980) та одинадцятого (1985) скликань.

Нагороджений орденами Трудового Червоного Прапора (1971), Дружби народів (1980), багатьма медалями, лауреат Премії Ради Міністрів СРСР (1989). Йому присвоєно почесне звання заслуженого діяча науки і техніки України (1996). У тому ж році нагороджений відзнакою Президента України - орденом «За заслуги» III ступеня.

30 травня 2009 р. Богданов Григорій Олександрович помер.

Література:

Національна академія аграрних наук. Персональний склад (академіки, члени-кореспонденти, почесні та іноземні члени). 1990–2011 рр. : біогр. довід. / НААН ; уклад. В. А. Вергунов, Н. Б. Щебетюк, О. П. Анікіна, Х. М. Піпан, Т. Р. Грищенко, Л. А. Кириленко ; відп. за вип. В. А. Вергунов. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : Аграр. наука, 2012. – 872 с. : портр.