Васенко О.В.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Логістичні ланцюги у віртуальних підприємствах

Глобалізація ринків, зростаюче значення ступеня застосування нових інформаційних та комунікаційних технологій, ліквідація чітких меж між виробниками і споживачами, продуктами і послугами  визвали розвиток нових форм організації та управління підприємствами [3, с. 42-43]. Однією з подібних форм є віртуальні підприємства, що все більше розвиваються як за кордоном, так і на території пострадянських країн. Тому на даному етапі надзвичайно актуальною є побудова нових організаційно-економічних концепцій, розробка інструментальних засобів підтримки проектування і функціонування організацій нового покоління.

У рамках віртуального підприємства може існувати безліч логістичних мереж, причому одне і те ж підприємство може входити до складу різних логістичних мереж і віртуальних підприємств [1, с. 96-97 ]. Механізм формування логістичних ланцюгів у віртуальних підприємствах відрізняється від класичної системи кооперації SCM (Supply Chain Management). Логістичні ланцюги виникають динамічно з безлічі альтернативних варіантів під кожен проект. При цьому у віртуального підприємства немає таких жорстких вимог до інформаційних технологій. Можливе використання інтернет-ресурсів координатора, наприклад за допомогою ASP-технології, що реалізовує модель аутсорсингу (це дозволяє уникнути істотних витрат на створення та підтримку підприємствами власної складної ІТ-інфраструктури). Подібне розширення класів вирішуваних завдань і даних процесів у ряді сучасних досліджень трактується як перехід від класичного управління постачаннями до управління ланцюгами створення вартості (Value Chain Management) [2].

На сьогоднішньому етапі повсюдно розвивається збутова інтернет-логістика. Вона має на увазі не тільки прискорену доставку, але і жорсткий контроль над всім ланцюжком просування товару [2].

Окрім автоматизованих систем розрахунків і обліку рухомого складу інтернет-логістика знайшла своє застосування в створенні транспортних порталів, побудованих за принципом дошок оголошень. З їх допомогою можна здійснити швидкий пошук по автоперевезеннях у Росії, країнах СНД і ближнього зарубіжжя, а також знайти партнерів в області експедиторських послуг.

Ще одним кроком віртуальної логістики у бік зменшення витрат на пошук клієнта і прорахунок накладних витрат стало надання пошуку клієнта та розрахунок накладних витрат комп'ютеру.

Для простоти роботи та швидшої обробки великої кількості інформації використовуються інтернет-майданчики, які дозволяють «розрахувати» вартість перевезення і «будувати» результати потенційних контрагентів, починаючи з найвигідніших. Якщо на ринку ціна продажу завжди вище за ціну пропозиції на покупку, то на деяких інтернет-майданчиках зустрічаються і зворотні ситуації. Для полегшення ведення переговорів в торговий майданчик вбудована система внутрішнього поштового зв'язку і відео конференції, що дозволяє учасникам заздалегідь познайомитися один з одним і обговорити деталі операції з використанням веб-камери. Окрім основної розрахункової системи на майданчику викладені окремо складові цієї логістичної системи: автомаршрут, залізничний тариф, митниця [4].

Розрахунковий центр торгового майданчика дозволяє розраховувати одночасно 1000 залізничних маршрутів, що дозволяє працювати в системі великій кількості користувачів одночасно.

Окрім цього, є наміри до утворення віртуальних баз даних, для чого вже готуються стандарти. Віртуальні бази даних дозволять отримувати дані з одного сервера незалежно від місцезнаходження клієнта, а також різко скоротити рівень дублювання інформації і підвищити рівень її автоматизованої обробки, що життєво необхідне для крупних компаній [4, 5].

Використання всіх вище перерахованих методів збутової інтернет-логістики має ряд переваг: прискорена доставка,  жорсткий контроль над всім ланцюжком просування товару, швидке створення логістичного ланцюга з оптимальним споживанням ресурсів, безболісна ліквідація по виконанню завдання, низькі витрати на створення й експлуатацію, масштабованість і гнучкість, а найголовніше – повніша інформація, яка дозволяє ухвалювати ефективніші рішення. До того ж застосування віртуальних методів організації і управління на підставі нових інформаційних технологій  дозволяє підвищити ефективність роботи при впровадженні на промислових і транспортних підприємствах, із зменшенням собівартості на 20-40 %, у декілька разів прискорює процеси організації та планування, скорочує не тільки час на ухвалення рішень, але і їх ефективність [2, 4].

Література:

1. Вютріх, Х. Віртуалізація як можливий шлях розвитку управління [Текст] / Х. Віртюх, А. Філіпп // Проблеми теорії і практики управління. – 1999. – №5. – С. 94-100.

2. Кіркін, О.П. Удосконалення технології нерегулярних промислових вантажопотоків з використанням методів віртуального підприємства: автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.12 [Електронний ресурс] / О.П. Кіркін; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. — Луганськ, 2007. — 20 с. — укp.

3. Тарасов, В.Б. Нові стратегії реорганізації і автоматизації підприємств: на шляху до інтелектуальних підприємств [Електронний ресурс] / В.Б. Тарасов // Новини штучного інтелекту. – 1996. – №4. – С.40-84.

4. Davidow, W. The Virtual Corporation: Structuring and Revitalizing the Corporation for the 21st Century[Електронний ресурс] / W. Davidow, М. Malone. – New York: Harper Сollins, 1992.

5. Віртуальна логістика [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rb-edu.ru/articles/logistic/article8472.html