Економічні науки/6. Маркетинг та менеджмент

 

Студентка 5 курсу – Невлер Е.Л.

Сумський Національний Аграрний Університет, Україна

Особливості проведення маркетингових досліджень готельних послуг

Сучасна індустрія туризму і готельного бізнесу є однією з найбільш прибуткових галузей світового господарства, що найбільш динамічно розвиваються. На долю туризму припадає близько 10% світового валового національного продукту, 7% світових інвестицій, кожне 16-е робоче місце і 11% світових споживчих витрат, 5% усіх податкових надходжень. Україна наполегливо шукає шляхи поліпшення свого економічного становища і вважає рекреаційний напрямок розвитку одним із пріоритетних. Необхідність проведення комплексних маркетингових досліджень є найважливішою умовою прийняття ефективних управлінських рішень у сфері туризму та готельної організації.

Проблемою маркетингових досліджень в готельному  бізнесі  займається багато науковців. Серед найвідоміших публікацій з цієї теми, можна виділити О. Ваганова, М. Вачевського, О. Голубкова, А. Коваленко, Д. Ісаєва, М. Щербакова  та інших. Серед зарубіжних вчених цими питаннями займалися німецькі вчені Рігер, Рот та Шранд, швейцарський дослідник Крипендорф, французькі науковці Ланкар та Ольє. Однак не вирішеним остаточно залишається питання щодо створення оптимального методу оцінки ефективності проведення маркетингових досліджень в готельному бізнесі.

Для визначення мотивації обрання відпочинку саме в Криму виникає потреба постійно проводити дослідження стосовно розвитку туризму з метою підвищити якість відпочинку. Найчастіше використовують якісні та кількісні методи досліджень. Якісні методи не дають можливості отримати данні, які представлені в чисельному форматі, вони не є статистично надійними. Для проведення якісних досліджень потрібно використовувати методи глибинного інтерв’ю, фокус-групи і проекційні методи.

Історично так склалося, що Україна взяла за основу кількісну модель організації досліджень в готельному бізнесі. Саме тому десь до середини 90-х років ХХ століття в дослідженнях ринку готельних послуг були здебільше поширені анкети, а інтерв'ю та фокус - групи зустрічалися набагато рідше. Проте за минуле десятиліття в готельній індустрії сталося багато змін. На сьогоднішній день в більшості українських дослідницьких агентств якісні дослідження складають близько 50% замовлень, в західних – 70%. Це обумовлено такими причинами як структурні зміни в сучасній українській індустрії гостинності [1].

Нами було прийняте рішення проводити кількісні дослідження і обрати статистичні методи їх проведення.  Інформаційною базою дослідження є матеріали статистичної звітності Головного управління статистики в АРК, Державної туристичної адміністрації України і Міністерства курортів і туризму АРК (форми державної статистичної звітності: №1-ТУР “Звіт про діяльність туристичний організації”, Ф-1 “Баланс”, Ф-2 “Звіт про фінансові результати”), результати маркетингових досліджень у сфері туризму, а також праці вітчизняних і зарубіжних учених та матеріали наукових семінарів і конференцій з досліджуваної проблеми. Нами було встановлено, що взагалом чисельність готелів Україні скоротилась з 1995 р. по 2009 р. приблизно на 6%, їх місткість зменшилась десь на 21%, але тим не менш усього готелями України було надано послуг 358 446 іноземним громадянам, що становить 10,9% загального числа осіб, яким надано послуги. Це говорить про те, що, не зважаючи на кризу і загальне зменшення готелів, іноземці все одно вибирають для відпочинку українські курорти. Окрім того, було встановлено, що кількість готелів в Україні, порівняно з туристськими країнами світу незначна і за показниками якості послуг, надаваємих в закордонних готелях значно відстає. Але при цьому цінові показники в Україні подекуди є навіть вищі, ніж за кордоном. В ГК «Ялта Інтурист» вартість номеру, до якої входить мешкання і харчування складає приблизно 80 доларів на добу. Порівняно з іншими країнами, а саме з Туреччиною, яка є більш розвиненою в туристичному та готельному бізнесі, подібний номер коштує лише 60 доларів. Окрім цього вони значно відрізняються обсягом надаваємих послуг, так як в турецьких готелях також додаються оздоровчі та розважальні послуги[2].

Також нами було встановлено недоліки в організації статистичного методу досліджень. При його проведенні не враховується кількість відпочиваючих, які отримують інші послуги. З кожним роком в Україні, а найбільше у Криму зростає кількість відпочиваючих, які обирають селітебний (приватний) сектор відпочинку. Його привабливість зумовлена дуже гнучкими підходами до кожного рекреанта, здатністю задовольняти багато потреб та побажань туристів, а також тим, що приватні підприємства не зареєстровані належним чином, не платять податки і функціонують тільки впродовж курортного сезону. Вимірювати їх кількість можливо лише шляхом контролювання обєму туристичних послуг (екскурсій, аквапарків то що), якими вони скористувалися [3].

На основі дослідження зроблено висновок про те, що маркетингові дослідження в готельному бізнесі необхідно проводити цілорічно, з основним упором на літньо-осінній сезон, що дозволить розробити управлінські рішення для максималізації задоволення попиту на готельні послуги й найбільш повно використати рекреаційний потенціал Криму, а також вирішити проблему значних сезонних коливань попиту на готельні послуги у Криму.

Література

1.     Войчак А.В., Федорченко А.В..Маркетінгові дослідження : Підручник / За наук. Ред.. А. Ст Войчака. – К.: КНЕУ, 2007. – 408 с.

2.     Голубков О. П. Загальна характеристика маркетінгової діяльності в готельному бізнесі // Маркетинг. – 2003. – № 1. – С.16-18.

3.     www.rbc.ua.