Економічні науки/1. Банки і банківська система

Гарбар Ж. В., Плахотнюк Д. Є.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна

Система дистанційного банківського обслуговування як одна з провідних інновацій комерційних банків

 

Закономірним результатом світової тенденції прогресу науки і техніки в українській економіці став процес розвитку інноваційних технологій, що забезпечують інтерактивний спосіб обслуговування. Впровадження інноваційних технологій, які виключають необхідність безпосереднього контакту постачальника послуг із споживачем, знайшло велику кількість прихильників, зокрема, серед суб’єктів фінансового підприємництва. Такий розвиток подій наблизив дистанційне банківське обслуговування (ДБО) до категорії обов’язкових настільки, що фінансові організації, які не можуть надати своїм клієнтам сучасний набір інтерактивних послуг, ризикують позбутися більшої їх частини.

Сутність ДБО полягає у самообслуговуванні клієнтів. Система самообслуговування є технологічним видом взаємодії банку з клієнтами, яка дозволяє останнім користуватися послугами незалежно від працівника банківського сервісу [3, c. 275].

Головною метою використання засобів та прийомів дистанційного обслуговування в банківській діяльності є надання рівних можливостей оперування фінансовими інструментами, в будь-яких регіонах країни та за її межами. Це забезпечує принципово новий рівень доступності банківського бізнесу при збереженні чи підвищенні його якості за рахунок створення мобільного інформаційного середовища та скорочення питомих витрат часу на одного клієнта, порівняно з традиційними системами обслуговування.

Підключившись до системи ДБО, компанія отримує можливість керувати своїми рахунками, не відвідуючи філіал банку. На відміну від звичайного банківського офісу, ДБО працює цілодобово, а це надає певні переваги клієнтам [1, c. 12]. У сучасних системах дистанційного управління банківськими рахунками пропонуються наступні послуги:

1.       PC-банкінг – забезпечує управління банківськими рахунками за допомогою комп’ютерів через спеціалізоване програмне забезпечення та поділяється на: Клієнт-Банк, якщо клієнтом є юридична особа та домашній банкінг (home banking), якщо клієнтом є фізична особа.

2.       Інтернет-банкінг – забезпечує управління банківськими рахунками за допомогою комп’ютерів через Web-броузер.

3.       Мобільний банкінг – забезпечує управління банківськими рахунками за допомогою персональних мобільних платформ та поділяється на: WAP-банкінг (забезпечує доступ до банківських рахунків через WAP) та SMS-банкінг (забезпечує доступ до банківських рахунків через SMS) [2, c. 185].

За допомогою таких видів дистанційного обслуговування клієнт має можливість здійснювати ті ж самі стандартні операції, що і у «фізичному» офісі банку (за винятком операцій з готівкою), а саме:

- здійснювати всі види комунальних платежів (за електроенергію, газ, тепло- та водопостачання, квартплату, телефон та ін.);

- оплачувати рахунки за зв’язок (стільниковий та пейджинговий зв’язок, Інтернет) та інші послуги (супутникове телебачення, навчання тощо);

- здійснювати грошові перекази у національній та іноземній валютах на будь-який рахунок у будь-якому банку;

- переказувати грошові кошти в оплату за товари, у тому числі куплені через Інтернет-магазини;

- купувати та продавати валюту;

- поповнювати та/або знімати грошові кошти з рахунку за допомогою платіжної картки;

- відкривати різні види рахунків та переказувати на них грошові кошти;

- одержувати інформацію про здійснені платежі в режимі реального часу;

 

-         одержувати інші види послуг: брокерське обслуговування (купівля (продаж) цінних паперів, створення інвестиційного портфеля), підписку на журнали, газети та ін.

Крім вищезазначених можливостей система ДБО дозволяє мінімізувати організаційні витрати комерційних банків, витрати часу та людської праці, а також певною мірою допомагає уникнути деяких банківських ризиків.

Аналітики вважають, що нова стратегія боротьби за клієнтів полягає в тому, що фінансова інфраструктура цього тисячоліття поєднуватиме в собі прагнення надати максимальний обсяг персонально-орієнтованих на конкретного клієнта послуг та зберегти у клієнтів відчуття постійної готовності фінансової компанії надати підтримку бізнесу своїх клієнтів [4, c. 28].

Отже, на основі вищезазначеного, можна сміливо стверджувати, що система дистанційного банківського обслуговування є досить актуальною в сучасному житті, а її впровадження в діяльність комерційного банку надає значних переваг як клієнтам, так і самим банківським установам. За допомогою такого інноваційного продукту, як система ДБО, значною мірою підвищується конкурентоспроможність банку.

 

Література:

1. Алешкин С. Системы дистанционного банковского обслуживания // Оборудование. Технологии и оборудование для магазинов. – 2007. –  №4. – С. 12-16.

2. Вахнюк С.В. Перспективи дистанційного обслуговування клієнтів в режимі реального часу для банків України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. наук. пр. Т. 8. – Суми: ВВП “Мрія-1” ЛТД, 2003. – С. 184-188.

3. Герасимович А. М. Аналіз банківської діяльності: Навчальний посібник. – Київ: Атіка, 2002. – 368 с.

4.      Савелко Т. Теоретичні аспекти ринку банківських послуг України // Економіка України. – 2007. – № 8. – С. 27-32.