Кузнецова С.О.

Харківський торговельно-економічний інститут

 Київського національного торговельно-економічного університету,

Україна

Фінансові результати: стан та перспективи в обліково-інформаційному середовищі торговельних підприємств

 

Вивчення системи бухгалтерського обліку прибутку закономірно підводить нас до переосмислення традиційних підходів і методів отримання інформації для управління торговельними підприємствами з урахуванням власного досвіду, тенденцій розвитку світової економіки та міжнародного досвіду в цій галузі знань.

Зміни завдань і функції системи бухгалтерського обліку, визначені новими вимогами до формування інформації, зумовлені впровадженням ринкових елементів господарювання і утворення великої кількості приватних підприємств.

Діяльність торговельних підприємств України  на протязі 2000-2008 років свідчить про стрімке зростання показника роздрібного товарообороту (рис 1).

Рис. 1. Обсяг роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) України 2000-2008 років [1, 4]

Так, у порівнянні з 2000 роком товарообіг виріс майже у 8,5 разів і склав 246 903 мільйона гривень. Однак, з одного боку, це зростання зумовлене розвитком галузі, а з іншого, ще є безумовний вплив інфляційних процесів.

За сучасних соціально – економічних умов господарювання, розвиток роздрібної торгівлі України значною мірою залежить від кількості об’єктів роздрібної торгової мережі, форм їх організації та спеціалізації, рівня забезпеченості їм населення.

Згідно з даними дослідження сучасних форм організації роздрібної торгівлі консалтинговою компанією GT Partners Ukraine (рис. 2), доля товарообороту супермаркетів від загального обсягу склала 42 % ; доля гіпермаркетів  у роздрібному товарообороті  України  склала 18 %; магазинів у дома і cash / carry – по 14%; дискаунтеров – 12%  [6].

 

 

Рис. 2. Розподіл товарообороту за формами організації торговельної діяльності  в Україні за 2008 рік.

Таке становище свідчить не тільки про те, що супермаркет є самим популярним форматом роздрібної торгівлі у населення, а ще визначається, як перспективна модель на сучасному етапі розвитку роздрібної торгівлі України.

В ході статистичного дослідження виявлено, що вітчизняний ринок продовольчої торгівлі в теперішній час не є високо консолідованим. За результатами 2008 року сукупна доля 20 найбільших роздрібних операторів України склала приблизно 21%, а доля першої десятки мереж – 18,27 %. Для порівняння: у Угорщині доля десяти найбільших мереж складає 88%, в Словенії – 99%; у Великобританії перша п'ятірка торговельних  операторів займає 86%, в Германії – 65%  [6].

В Україні діють близько 130 великих і маленьких продовольчих операторів – цим і пояснюється така велика фрагментація ринку. В той же час, чітко визначен лідер, який впродовж вже декількох років займає найбільшу частку в роздрібному товарообігу країни, – це компанія «Фоззі Груп». Завдяки своїй мультіформатності і великій кількості торгівельних точок, доля «Фоззі Груп» складає 4,18 % (Таблиця 1).

Таблиця 1

Частка крупних продовольчих торгових операторів України в сумарному роздрібному товарообороті підприємств

 

з/ п

Підприємства

Центральний офіс

Торговельні мережі

Частка ринку, %

1

2

3

4

5

1

Фоззі Груп

Київ

Сільпо, Фора, Фоззі, Бумі-Маркет

4,18

2

METRO Group

Київ

METRO Cash & Carr

2,99

3

ЗАО "Фуршет"

Київ

Фуршет

2,50

4

АТБ-маркет

Дніпропетровськ

АТБ-маркет

2,47

5

Квиза Трейд

Київ

Велика Кишеня, Просто маркет

2,12

6

ООО "Торговый дім Амстор"

Донецьк

Амстор

1,38

7

ООО "ЕКО"

Київ

ЕКО-маркет

0,70

8

ПАККО-холдинг

Луцьк

Вопак, Пакко

0,66

9

Таврия-В

Одеса

Таврия-В

0,64

10

ЗАО "Евротек"

Київ

Союз, Квартал, Фреш-маркет, Арсен

0,63

 

Разом доля першої десятки торговельних мереж України

 

 

18,27

11

REWE Group

Київ

Billa

0,36

12

"Омега"

Дніпропетровськ

Варус, Варус-экспре

0,33

13

"ОКЕЙ-Украина"

Київ

О'Кей

0,30

14

ЧП "Реарди"

Дніпропетровськ

Большая ложка

0,30

15

ООО "Караван"

Київ

Караван

0,28

16

"SPAR-Украина"

Черкаси

SPAR, INTERSPAR, EUROSPAR

0,28

17

Мегамаркет

Київ

Мегамаркет

0,26

18

ТПГ "Рейнфорд"

Дніпропетровськ

Rainford

0,21

19

ООО "Край"

Київ

Край, Країна

0,21

20

ООО "Наш Край-ЛЦ"

Луцьк

Наш Край

0,19

Разом доля першої двадцятки торговельних мереж України

20,99

 

Характерно, що основну частину в роздрібному товарообороті підприємств країни складає вітчизняний капітал. Наприклад, в  першій двадцятці торгівельних підприємств України знаходяться лише три іноземні оператори (METRO, Billa і «О‘Кей»), і їх сумарна доля складає лише 3,65 %. У перспективному розвитку, як свідчить зарубіжна практика, з приходом  в Україну крупних західних компаній рівень консолідації вітчизняного ринку збільшиться.

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємств України показує, поряд з прибутковими, значну частку (від 29,3% до 41,8 %) збиткових підприємств (табл. 2) [1, 4] .

Таблиця 2

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування

 торговельних підприємств України за 2000–2009 роки

(млн. грн.)

 

 

Роки

Фінансовий результат від  звичайної діяльності до оподаткування, млн. грн.

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

У % до загальної кількості підприємств

Фінансовий результат, млн. грн.

У % до загальної кількості підприємств

Фінансовий результат, млн. грн.

1

2

3

4

5

6

2000

1195,1

63,7

5518,3

36,3

4323,2

2001

2352,0

63,7

6807,2

36,3

4455,2

2002

4356,4

64,3

9186,1

35,7

4829,7

2003

573,7

65,3

7672,6

34,7

7098,9

2004

6930,2

68,4

14771,4

31,6

7841,2

2005

9464,2

69,9

15488,8

30,1

6024,6

2006

10334,8

69,4

19048,0

30,6

8713,2

2007

16816,9

70,7

29072,2

29,3

12255,3

2008

–28146,0

65,9

25713,2

34,1

53859,2

2009 (попередні дані)

–2171,2

59,5

15554,5

40,5

17725,7

 

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування торговельних підприємств з 2003 по 2007 роки зростав досить швидкими темпами, а в 2008 році сукупним фінансовим результатом  в Україні  був збиток у розмірі 28146,0 млн. грн., ця негативна тенденція збереглася і в 2009 році. Така ситуація є негативною особливо враховуючи  суттєве зростання  обсягів товарообороту за досліджуваний період і вказує на те, що темп росту витрат перевищує темп росту товарообороту.

Динаміку зростання показника рентабельності операційної діяльності торговельної галузі, вираженого відношенням фінансового результату від операційної діяльності до витрат операційної діяльності, представлено графічно на рис.3.

 

Рис. 3. Рентабельність  операційної діяльності підприємств торгівлі

за 2000-2008 роки [1, 4].

 

Як видно з рисунку, починаючи з 2000 року рентабельність операційної діяльності підприємств торгівлі зростає високими темпами до 2002 року і складає 14,9 %, потім спостерігається спад у 2003 році до 6,9 %, і знову поступовий підйом, а саме склалася ситуація циклічних коливань рентабельності, що говорить про нестабільність економічної ситуації у торговельній мережі України. В 2008 році взагалі показник рентабельності  операційної діяльності підприємств торгівлі має від’ємне значення -0,2 %.  Співставлення динаміки показників зростання товарообороту, коливань фінансових результатів і рентабельності торговельних підприємств України свідчить про те, що рівень витрат залишається великим і не дозволяє отримати бажані прибутки навіть при значних обсягах реалізації товарів. Вважаємо, що це зумовлене багатьма зовнішніми і внутрішніми факторами, серед шляхів подолання котрих, можемо виділити необхідність в удосконаленні обліку для прийняття рішень з метою управління прибутком.

На наш погляд, для успішного розвитку суб’єктів господарювання торговельної сфери в умовах ринкових відносин необхідна об'єктивна облікова інформація в ухваленні управлінських рішень за центрами відповідальності.

 

Література.

1.              Державний комітет статистики України: статистична інформація [Електронний ресурс] - Режим доступу до сайту:  http://ukrstat.gov.ua/

2.              Снегирева В. Розничный магазин. Управление ассортиментом по товарным категориям / Виктория Снегирева – СПб. : Питер, 2007.  416 с.

3.              Сопко В. В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством : [Навч. посіб.] / В. В. Сопко. — К.: КНЕУ, 2006. — 526 с.

4.              Статистичний щорічник України за 2006 рік / [За редакцією О.Г. Осауленка] . – Київ., Видавництво «Консультант», – 2007 р. – 551 с.

5.              Сысоева С.В. Категорийный менеджмент. Курс управления ассортиментом в рознице (+СD) / С.В. Сысоева, Е.А. Бузукова. – СПб. : Питер, 2008. – 336 с. – (Серия «Розничная торговля»).

6.              Тенденции развития украинского ритейла в 2009 г. / Игорь Гугля Консалтинговая группа GT Partners Ukraine : [Електронний ресурс] – Режим доступу до сайту : http://retail.ru.