Поліщук Т.В., Паламарчук Н.І., Підгаєвська М.І., Горобець А.В., Шевчук О.А.

Вінницький державний педагогічний університет

імені Михайла Коцюбинського

 

ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ НАСІННЯ РОСЛИН РЕДИСУ ЗА ДІЇ БУРШТИНОВОЇ КИСЛОТИ ТА РЕАСТИМУ

 

Застосування екологічно безпечних регуляторів росту та розвитку рослин є одним із способів підвищення врожайності та якості продукції у сучасному рослинництві [2, 3].

Регулятори росту рослин знайшли широке впровадження у сільському господарстві України. Дослідженнями виявлено, що використання регуляторів росту під час передпосівної обробки насіння призводить до підвищення врожайності та поліпшення якості продукції сільськогосподарських культур.

Встановлено, що передпосівна обробка насіння регуляторами росту рослин здатна створювати захисну оболонку насіння, що забезпечує сприятливі умови для початкового росту рослини – підвищення енергії проростання і схожості, сили початкового росту, захисту від шкодочинних факторів [1].

Останнім часом, досить часто у рослинництві застосовують такі препарати, як бурштинову кислоту та «Реастим-ріст».

Бурштинова кислота – це регулятор росту, який допомагає рослинам краще засвоювати речовини з ґрунту, а також є стресовим адаптогеном.

«Реастим-ріст» – висококонцентрований водний розчин комплексонатів (хелатів) мікроелементів (Fe, Mn, Zn, Cu, Co, Mo) на основі оксиетилидендифосфорної кислоти (ОЕДФ). Препарат забезпечує нормальний розвиток рослини, запобігає від захворювань і сприяє отриманню екологічно чистого високого врожаю.

Редис – древня овочева, високоврожайна і скороспіла культура, яка дозволює майже цілий рік поповнювати організм людини вітамінами. Тому метою нашої роботи було дослідження впливу регуляторів росту рослин нового покоління – бурштинової кислоти та «Реастим-ріст» на на якісні показники насіння редису залежно від передпосівної обробки.

Дослідження проводилися на насінні рослин ранньостиглого урожайного сорту редису Спека. Сорт має гладкий, округлий, червоно-малиновий коренеплід; з соковитою м’якоттю білого чи білувато-рожевого кольору; слабкогострого присмаку і дозріває на 18-20-й день. Використовується для ранньої висадки у відкритому і добре захищеному грунті. Сорт придатний і для підзимового посіву, при цьому насіння загортають глибше, приблизно на глибину 2-3 см.

Насіння редису замочували у водних розчинах бурштинової кислоти (1 г/л) та «Реастим-ріст» (1 г/л). Для замочування насіння контрольних зразків використовували водопровідну воду. Схожість і енергію проростання насіння огірків визначали у 4 пробах із чистої фракції насіння по 100 штук. Насіння редису пророщували при постійній температурі 20 С у термостаті в чашках Петрі. Як субстрат використовували фільтрувальний папір.

Проведені нами дослідження впливу регуляторів росту на енергію проростання та схожість насіння рослин редису сорту Спека свідчать, що насіння оброблене регуляторами росту препаратами відрізнялося інтенсивністю  проростання і схожістю (рис. 1).

Відомо, що 4-та доба пророщування насіння характеризує показник енергії проростання. Тому нами виявлено, що енергія проростання насіння редису сорту Спека за дії регуляторів росту рослин – бурштинової кислоти та «Реастим-ріст» – була достовірно вищою за контрольний варіант.

Виявлено, що використання препаратів підвищувало схожість насіння редису. При цьому більший ефект був виявлений при використанні бурштинової кислоти (1 г/л).

Таким чином, передпосівна обробка насіння рослин редису сорту Спека регуляторами росту рослин – бурштиновою кислотою та «Реастим-ріст» – підвищувала енергію проростання та схожість насіння у порівнянні з контрольним варіантом.

Рис. 1. Вплив регуляторів росту рослин на якісні показники насіння рослин редису сорту Спека

ЛІТЕРАТУРА:

1.     Огурцов Ю. Є. Роль сучасних регуляторів росту рослин в технологіях вирощування просапних культур / Ю. Є. Огурцов, В. Я. Юр’єва, О .В. Барановський, А. С. Капустін. –  [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.dolina.ua/files/8/6_faxovi.pdf

2.     Ткачук О.О. Екологічна безпека та перспективи застосування регуляторів росту рослин / О. О. Ткачук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – Вінниця : ВНТУ. – 2014. –  № 3. – С. 41-44.

3.     Шевчук О. А. Екологічна безпека та перспективи застосування синтетичних регуляторів росту у рослинництві / О. А. Шевчук, О. О. Кришталь, В. В. Шевчук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – Вінниця : ВНТУ. – 2014. –  №1(112). – С. 34-39.