Тези/Біологічні науки – Фізіологія людини та тварин

УДК 591.185.34:[597.8:598.11.213]

Я.А.Омельковець, Л.О.Шварц, Б.О.Кальчук

Волинський державний університет імені Лесі Українки

ПОРІВНЯЛЬНА ЦИТОАРХІТЕКТОНІКА НЮХОВОЇ ЦИБУЛИНИ ЖАБИ СТАВКОВОЇ ТА ЯЩІРКИ ПРУДКОЇ

Матеріалом для дослідження слугували  нюхові цибулини жаби ставкової (Rana esсulenta) – 5 екземплярів та ящірки прудкої (Lacerta agilis) – 5 екземплярів. Відлов тварин проводився на території Луцького та Костопільського  району.

Забій тварин, фіксація та подальша обробка матеріалу проводились відповідно до загальноприйнятих методик. Фарбування зрізів виконувалось розчином тіоніну 1/1000 за класичним методом Ф.Нісля.

Відносна маса головного мозку ящірки прудкої в 2,25 рази перевищує цей показник жаби ставкової [табл.1]. Хоча при візуальній оцінці ми бачимо, що мозок Rana esculenta  значно більший ніж в Lacerta agilis та й абсолютна маса його значно перевищує аналогічний показник ящірки.

Нюхові цибулини являють собою парну структуру переднього мозку. Вони не прикриті півкулями і добре помітні в обох досліджуваних видів. В жаби вони короткі і частково зрослі, що є ознакою примітивної будови.

В Bulbus olphactorius  жаби ставкової  та ящірки прудкої виділяються такі шари – зовнішній волокнистий, гломерулярний, плексіморфний, зернистий і внутрішній волокнистий. При порівнянні їх товщини ми виявили, що найбільший показник в обох досліджуваних видів має плексіморфний, а найменший – зовнішній волокнистий шар. Найбільша щільність нейронів спостерігається в зернистому шарі.

Товщина гломерулярного шару нюхових цибулин  Rana esculenta  більш як в 3 рази, а відносна щільність структур в 4 рази перевищує показники Lacerta agilis. При цьому розміри самих гломерул істотно не відрізняються [табл. 1].

Товщина плексіморфного шару Bulbus olphactorius значно більша в жаби ставкової. Відносні розміри пучкових клітин  мають дещо більше значення в представника плазунів, а мітральних клітин – навпаки. Щільність нейронів плексіморфного шару Lacerta agilis в 1,9 раза перевищує цей показник в Rana esculenta. Мітральні клітини в обох досліджуваних тварин не утворюють суцільного шару, який став би межею зовнішнього та внутрішнього плексіморфних, а розміщені дифузно. Однак в ящірки прудкої помічена більша впорядкованість у їх розміщенні, утворення скупчень, які можна вважати базисом для розвитку концентричної структури, що є прогресивною рисою в організації.

Товщина зернистого шару нюхових цибулин жаби значно перевищує аналогічний показник представника рептилій [табл. 1]. Клітини-зерна ящірки менші за розмірами, однак їх щільність в 3,35 раза більша ніж в Rana esculenta, що на наш погляд є прогресивною рисою.

Аналіз отриманих результатів дозволяє стверджувати, що, очевидно, причиною виявлених прогресивних відмінностей в будові нюхових цибулин є провідна роль нюхового аналізатора в процесі добування їжі в рептилій (у земноводних основне навантаження припадає на зоровий аналізатор).

Література:

1.     Андреева Н.Г., Эволюционная морфология нервной системы позвоночных. – СПб.: Лань. – 1999. – 384 с.

2.     Кронштейн А.А. Обонятельные рецепторы позвоночных. – Л.: Наука, - 1977. – 159 с.

3.     Сепп Е.К. История развития нервной системы позвоночных. М.: Медгиз, 1959.

Таблиця 1

Результати дослідження Bulbus olphactorius жаби ставкової

та ящірки прудкої

Показники

Жаба ставкова

Ящірка прудка

1

2

3

n=20

n=20

Маса тіла (г)

51,6

10,9 ± 0,06

Маса головного мозку (г)

0,063

0,029 ± 0,0014

Відносна маса мозку (% від маси тіла)

0,12

0,27

І

0,158

0,094

Зовнішній волокнистий шар

Товщина (мкм)

81,55 ±  7,12

39,76 ±  3,313

І

204,95

129,427

Гломерулярний шар

Товщина (мкм)

185,64  ± 21,74

52,43 ± 4,86

І

466,549

170,67

Клубочки

a (мкм)

27,9 ±  2,92

21,7 ±  1,04

b (мкм)

17,32 ±  1,12

15,47 ±  0,88

V (мкм3)

4948,65 ± 1067,9

2902,59 ±  449,61

Щільність ( в 1 мм3)

98351 ± 3591

20081 ± 1825,5

Плексіморфний шар

Товщина (мкм)

383,81 ± 19,55

181,86 ± 6,91

І

964,589

591,992

Пучкові клітини

a (мкм)

7,19 ± 0,43

7,23 ± 0,26

b (мкм)

4,39 ±  0,29

5,24 ± 0,25

V (мкм3)

78,14 ± 12,50

106,03 ± 10,87

Мітральні клітини

a (мкм)

13,75 ±  0,93

12,2 ±  0,62

b (мкм)

5,53 ± 0,23

5,53 ± 0,33

V (мкм3)

219,79 ± 18,78

205,88 ± 29,19

Щільність клітин (в 1 мм3)

108848 ± 2658

206287 ± 19301

Зернистий шар

Товщина (мкм)

241,15 ± 5,93

98,42 ± 5,47

І

606,056

320,377

Клітини-зерна

a (мкм)

4,9 ±  0,14

3,92 ± 0,16

b (мкм)

4,9 ± 0,14

3,92 ± 0,16

V (мкм3)

62,89 ± 5,78

32,8 ± 3,60

Щільність ( в 1 мм3)

174183 ± 3558

584174 ± 32599

 

Примітки:

a – поздовжній діаметр тіла клітини; b – поперечний діаметр тіла клітини;

Vоб’єм перикаріону; І – індекс, отриманий діленням відповідного лінійного показника на корінь кубічний від маси головного мозку.