Секція: Ветеринарія     Підсекція: Ветеринарна медицина

 

УДК 619:617:616 – 001.4:636.7

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ВЕТОМу-3 за умов ЛІКУВАННя РАН У ДРІБНИХ ТВАРИН

 

С.М. Масліков, кандидат біологічних наук, доцент

Т.Л. Спіцина, старший викладач

Дніпропетровський державний аграрний університет

 

Важко уявити розділ ветеринарної медицини, де б використовували стільки різних засобів і речовин, як при лікуванні ран. Їх арсенал насправді безмежний, причому крім традиційних засобів все частіше використовуються лазер, вакуумна терапія, сорбенти, гідрофільні мазі, пробіотики тощо.

Матеріали та методика досліджень. Дослідження проводили в умовах клініки факультету ветеринарної медицини ДДАУ на 10 кролях і 20 собаках. У 1-й серії дослідів об’єктами дослідження були безпородні кролі вагою 1,6-1,9 кг. З них формували дві групи по 5 тварин. Усім тваринам на зовнішній поверхні вушної раковини шляхом скарифікації шкіри робили поверхневі рани площею 4 см2. В подальшому тваринам контрольної групи ранову поверхню обробляли 1 %-вим спиртовим розчином діамантового зеленого, а дослідної ‑ щодобово на рани аплікували 33 %-вий водний розчин Ветому-3.

В 2-й серії дослідів було обстежено і в подальшому прооперовано 20 собак з різноманітними патологічними процесами в ділянках черевної порожнини, молочної залози, кінцівок та голови. В кожному конкретному випадку обсяг оперативного втручання здійснювали відповідно загальноприйнятим методикам, а саме: цистотомію, кесарів розтин, оваріоектомію і гістероектомію виконували через парамедіанний лапаротомний доступ; новоутворення піддавали екстирпації; інфіковані рани піддавали повному висіченню. В усіх випадках на шкіру накладали вузликові шви.

Усі тварини залежно від особливостей післяопераційної терапії були поділені на 2 групи. Так, тваринам першої групи місцево двічі на добу застосовували лише 1 %-вий спиртовий розчин діамантового зеленого. У другій групі тваринам один раз на добу застосовували аплікації пробіотика “Ветом – 3” (розводили дистильованою водою у співвідношенні 1:3).

Для профілактики розвитку післяоперційних ускладнень тваринам обох груп внутрішньом’язово застосовували “Амоксицилін” (один раз на дві доби у дозі 1 мл/10 кг ваги). В післяоперційному періоді за тваринами спостерігали щоденно до одужання.

Результати власних досліджень та їх аналіз. В першій серії дослідів у всіх експериментальних тварин загоєння дефектів шкіри йшло під струпом, проте динаміка загоєння дещо різнилась (таб. 1).

 

Таблиця 1. Динаміка загоєння ран за даними целофанографії

 

Дні дослідження

Площа ранової поверхні, см2

Дослідна група

1

2

1

4,0

4,0

7

3,56

2,39

12

1,95

0,82

14

1,30

0,14

18

0,28

-

20

0,12

-

22

-

-

 

Чітка залежність між інтенсивністю репаративних процесів в ранах та рівнем резистентності тварин підтверджується і результатами досліджень крові, що надані в таблиці 2.

 

Таблиця 2. Морфо-біохімічні показники крові у дослідних кролів

Показники крові

Початкові

На час загоєння ран

1

2

- еритроцити, 1012

6,310

6,480

7,403

- гемоглобін, г/л

146

147

149

- гематокрит, %

37

40,6

35,2

- лейкоцити, 109

8,2

8,5

8,3

- загальний білок, г/л

91,3

91

96,5

- альбуміни, г/л

34,02

36,17

38,19

- глобуліни, г/л

57,28

54,83

57,31

 

В другій серії дослідів в усіх тварин загоєння післяопераційних ран йшло за первинним натягом, проте інтенсивність загоєння була різною.

У всіх дослідних групах виразна ексудація відмічалась лише в першу добу досліду у вигляді незначної кількості кров’янистої рідини, що виступала по лінії розрізу; на другий день рана вже була вкрита фібрино-тканинним струпом.

Контрольна група тварин відрізнялась різноманітністю клінічних проявів перебігу ранового процесу. Так, у суки, якій проводили оваріоектомію, виразний запальний набряк реєстрували впродовж 3-х діб після оперативного втручання, а у тварин з пупковою грижею та з раною в ділянці голови ‑ впродовж 4-х діб. Крім того, у останньої тварини з 3-ї по 6-у добу в ділянці рани відмічалося обмежене гнійне запалення. Відокремлення фібрино-тканинного струпу та повне вкриття дефекту шкіри епітелієм у тварин контрольної групи відбувалось на 8-у ‑ 9-у добу.

У тварин дослідної групи гіперемія і незначний набряк країв рани реєструвались тільки впродовж 2-3-ї доби після операції. У жодної тварини ми не спостерігали будь-яких ускладнень, причому відокремлення струпу відбувалося вже на 5-6-у добу.

 

Висновки

Біопрепарат Ветом-3 є ефективним засобом лікування ран і заслуговує на більш широке застосування в практиці ветеринарної медицини. Його висока ефективність зумовлена здатністю стимулювати міграцію фагоцитів до фокусів запалення, що є важливою складовою процесу фагоцитозу та запорукою високого рівня репаративних ппоцесів.

 

Бібліографія

 

1.     Ільницький М.Г., Іздепський В.Й., Рублено М.В. Сорбційна терапія при хірургічній інфекції у тварин// Ветеринарна медицина України, 1997. – №7. С.40.

2.     Калиновський Г., Кудрявцев В., Сафонова Л. та інші. Ендоспори у ветеринарному акушерстві та хірургії// Тваринництво України, 1998. – №4. С. 23-24.

3.     Смирнов В.В., Резник С.Р., Вьюницкая В.А. и др. Современные представления о механизмах лечебно-профилактического действия пробиотиков из бактерий рода Bacillus// Микробиологический журнал, 1993. – №4. С. 92-112.