ИССЛЕДОВАНИЕ СМО В СРЕДЕ MATHCAD

Authors

  • ГБ Вайс Украина
  • ДН Дрожжин Украина

Abstract

В сучасних умовах діяльності залізничного транспорту особливої уваги набувають проблеми розвитку людського капіталу, який знаходиться в основі усіх позитивних змін як в техніко-технологічній, так і в інноваційній діяльності. Тому є доречним створення Центру навчально-наукового та інноваційного розвитку, за результатами функціонування якого можна здійснювати оцінку ефективності розбудови науково-освітнього та творчого сектору підприємств залізничного транспорту (ПЗТ). Проте існує складність такої оцінки, так як діяльність Центру охоплює вирішення різноманітних задач, результати яких в більшості не мають кількісного вираження. В цьому випадку застосування методу експертних оцінок може забезпечити точність розрахунку, так як розрахунок іншим методом не представляється можливим. Методику оцінки ефективності розбудови науково-освітнього та творчого сектору ПЗТ пропонується проводити у декілька етапів. 1) Вибір експертної групи. Основними вимогами до експертів є: креативність (вміння вирішувати творчі задачі); об’єктивність; зацікавленість в об’єктивних результатах експертної роботи; зібраність, комунікабельність; наукова інтуїція. 2) Встановлення узгодженості думок експертів, для чого в більшості випадків використовується дисперсійний коефіцієнт конкордації. 3) Встановлення показників оцінки, які відображають основні напрямки діяльності Центру: інноваційний розвиток, освіта, виховання та науково-професійний розвиток. В таблицях 1-4 наведено приклади цих показників. Проведення опитування експертів.

References

Саати Т.Л. Элементы теории массового обслуживания и ее приложения. –М.: Изд-во «Советское радио», 1971. -720 с.

Ивченко Г. И., Каштанов В. А., Коваленко И. Н. Теория массового обслуживания: Учеб. пособие для вузов. М.: Высшая школа, 1982. -256с.

Published

2009-09-08

How to Cite

Вайс, Г., & Дрожжин, Д. (2009). ИССЛЕДОВАНИЕ СМО В СРЕДЕ MATHCAD. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 9(185). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/100278