Особливості обліку розрахунків з оплати праці працівникам

Authors

  • ІО Мариніч Украина
  • ІО Мірко Украина

Abstract

Згідно ст. 1 Закону України «Про оплату праці» заробітну плату визначають як «винагороду обчислену, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства» [1]. Організація обліку оплати праці має такі основні завдання: здійснення всіх необхідних розрахунків з оплати праці у встановлені терміни, які включають в себе нарахування заробітної плати та інших виплат, розрахунок утримань (податки, збори); організація відповідності, своєчасності і правильності віднесення суми нарахованої заробітної плати та відрахувань на собівартість продукції; здійснення контрольного нагляду за забезпеченням кількісного складу працівників, збір усіх потрібних показників для цілей складання необхідної звітності, а також ведення розрахунків із бюджетом щодо утриманих податків і Пенсійним фондом щодо нарахування ЄСВ. За допомогою впровадження накопичувальних документів, використання типових міжвідомчих форм, пристосованих до використання обчислювальної техніки, відбувається вдосконалення документообігу на підприємствах [2]. Це дає змогу зменшити кількість рутинних операцій для бухгалтера. При введенні нових форм оплати праці підприємства мають можливість досягнути підвищених продуктивних та ефективних результатів господарської діяльності. Перевагою нетрадиційних систем є їх простота, яка полягає у зрозумілості механізму нарахування грошової винагороди кожного працівника, наслідком чого є зростання значущості стимулюючої функції заробітної плати [2]. Аналітичні дані відіграють особливу роль в модернізації та поліпшенні обліку розрахунків з оплати праці працівникам на підприємстві. За допомогою них відбувається деталізація кількості та складу персоналу; скільки працівник відпрацював часу, а скільки часу залишилося в простої (невідпрацьованого); кількість продукції, яка виготовлена працівниками підприємства. Застосування автоматизованої системи обробки облікової інформації на підприємстві також матиме свої позитивні успіхи у процесі вирішення завдань бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці працівникам. При використанні комп’ютерних програм відразу зменшиться кількість монотонних і непродуктивних операцій та розрахунків, які раніше проводилися вручну, а також можна буде досить швидко отримати всю необхідну корисну інформацію по підприємству, яка допоможе прийняти відповідне управлінське рішення. Засоби автоматизації бухгалтерського обліку дозволяють швидко нараховувати заробітну плату, відпускні, лікарняні, створюють відповідні бази даних для створення звітів та інших документів, роблячи тим самим роботу бухгалтера ефективною та продуктивною. Серед основних програмних продуктів, представлених на українському ринку виділяють програми автоматизації: «Парус – заробітна плата» та «1С: Зарплата і Управління Персоналом для України», «Нова бухгалтерія» з модулем «Зарплата», «Галактика: Управління персоналом». В зв’язку з нинішньою ситуацією в світі та в Україні зокрема (коронавірус (Covid-19)), дані програми є незамінними не тільки для бухгалтерів, а й для всіх працівників підприємства, які зараз працюють в дистанційному режимі і забезпечують неперервний процес діяльності всього підприємства.

References

Про оплату праці: Закон України від 24.03.1995 р. № 108/95. Дата оновлення 13.02.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80 (дата звернення 01.04.2020).

Кадацька А., Пономаренко О. Удосконалення обліку оплати праці в сучасних умовах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/34_NIEK_2012/Economics/74744.doc. htm.

Published

2020-04-13

How to Cite

Мариніч, І., & Мірко, І. (2020). Особливості обліку розрахунків з оплати праці працівникам. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 15(671). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/1120