ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Authors

  • РС Гурін Украина

Abstract

Анотація. Визначено сутність феномену «інноваційна поведінка майбутніх учителів». Одержані результати теоретичного аналізу психолого-педагогічної літератури дали змогу визначити рефлексивно-інноваційні методи, сутність ігрового моделювання і принципи формування інноваційної поведінки майбутніх учителів під час професійного становлення. Ключові слова: інноваційна поведінка, майбутній учитель, методи, принципи, ігрове моделювання. Як свідчить аналіз, для багатьох педагогів-практиків характерний низький рівень сформованості інноваційної поведінки, готовності до інноваційної діяльності, що значною мірою є породженням традиційного вузівського навчання. Інноваційна поведінка педагога — сукупність зовнішніх виявів його особистості, в яких розкривається внутрішнє «Я» (світовідчуття, світогляд, особистісні особливості), спрямовані на зміну складових сучасної системи освіти. Підготовка сучасного педагога, здатного впроваджувати ідеї особистісно-орієнтованої освіти, оригінально вирішувати актуальні навчально-виховні та соціокуль- турні проблеми, вимагає особливої організації його практичної та мислительної діяльності. Готовність до інноваційної діяльності обумовлюється організацією оптимального інноваційного середовища та спрямованістю педагогічної діяльності на інноваційність.

References

1. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : навчальний посібник. – К. : Академвидав, 2004. – 352 с.

2. Селевко Г. К. Энциклопедия образовательных технологий. – В 2 т. – М. : НИИ школьных технологий, 2006. – Т. 1. – 816 с.

Published

2020-09-20

How to Cite

Гурін, Р. (2020). ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 37(693). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/113