Дебиторлық берешектер және өзге де активтер есебі

Authors

  • АА Серік Республика Казахстан
  • ЛК Мусипова Республика Казахстан

Abstract

Мақалада дебиторлық берешектер және өзге де активтер есебінің мәні, кәсіпорындағы дебиторлық берешектер есебі қарастырылады. Кілтті сөздер: Дебиторлық берешек, тану, бағалау, мәміле, күмәнді қарыздар В статье рассматриваются сущность учета дебиторской задолженности и прочих активов, учет дебиторской задолженности на предприятии. Ключевые слова: дебиторская задолженность, признание, оценка, сделка, сомнительные займы The article deals with the essence of accounting for accounts receivable and other assets, accounting for accounts receivable in the enterprise. Keywords: accounts receivable, recognition, valuation, transaction, doubtful loans

References

Бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп есептілік туралы ҚР-ның 2007 жылғы 27 ақпандағы №234 Заңы, өзгерістер мен толықтырулар 1 қаңтар 2020 ж;

Черняк В., Шалболова У. Қаржылық талдау, Астана 2013 ж.

Бухгалтерлік есепшоттарының жоспары/ ҚР Қаржы министрлігінің №877 бұйрығы –2 қазаң 2018 ж;

Кеулімжаев Қ.К. Н.А.Құдайбергенов Бухгалтерлік есеп теориясы және негіздері Алматы, 2016 ж;

Толпаков Ж.С. Бухгалтерлік есеп - Қарағанды, 2009 ж.

Королюк Л., Шайтова Н. Финансовый учет – «Фолиант» баспасы, Астана 2012 ж;

Р.С.Әбдішүкіров, Б.С.Мырзалиев «Бухгалтерлік есеп» Алматы 2008 ж;

Назарова В.Л. Шаруашылық жүргізуші субъектілерінің Бухгалтерлік есебі, Алматы – 2015 ж.

Published

2020-04-13

How to Cite

Серік, А., & Мусипова, Л. (2020). Дебиторлық берешектер және өзге де активтер есебі. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 15(671). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/1137