Фізична підготовка в органах поліції

Authors

  • ДВ Діщенко Украина

Abstract

Фізична підготовка поліцейського завжди була і залишається актуальним питанням, бо на нашу думку, припинення правопорушення, як одна з важливих функцій органу, частіше за все не може обійтися без її достатнього рівню. Як головну мету, фізична підготовка в правоохоронних органах має забезпечувати збереження здоров’я, творчої і трудової активності, усебічний розвиток фізичних якостей, професійно важливих умінь і навичок працівників, необхідних для виконання службово-оперативних завдань.[1] Погоджуючись з думкою Мартишенко А.В., кандидата юридичних наук, про те, що досить актуальним і важливим є питання підготовленості працівників поліції до ефективного виконання службових обов’язків в умовах нестабільної соціально-політичної ситуації в Україні Дослідження цього питання сприятиме підвищенню рівня протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки та правопорядку[2]. Відповідно, з наданої інформації ми робимо висновок про важливість даної теми у наступних аспектах: По-перше, це те, що дасть змогу розвивати творчу і професійну діяльність, а саме - збереження і укріплення особистого здоров’я. Як приклад, негативно впливає на фізичний стан та рівень здоров’я працівників патрулювання в автомобілі, через збереження протягом тривалого часу статичного положення

References

Бутов С. Є. Основи спеціальної фізичної підготовки працівників органів внутрішніх справ : навч. посіб. / за заг. ред. Я. Ю. Кондратьєва та Є. М. Моісеєва. – Київ : Нац. акад. внутр. справ України, 2003. – 338 с.

Мартишко А. Ю. Особливості формування теоретичних і методичних знань із фізичної підготовки поліцейських / А. Ю. Мартишко, О. С. Рябуха // Юридична психологія. - 2016. - № 2. - С. 91-99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urpp_2016_2_10.

Бондаренко В. В. Особливості фізичної підготовки працівників підрозділів патрульної поліції / В. В. Бондаренко // Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2017. - Вип. 8. - С. 11-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2017_8_4.

Папкин А.И. Личная безопасность сотрудников органов внутренних дел. Тактикаи психология безопасной деятельности / А.І. Папкін. – М., 1996.

Грибан В.Г. Фізіологічні основи фізичної підготовки поліції / В.Г. Грибан // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2. - С. 281-286. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2016_2_42.

Published

2020-04-13

How to Cite

Діщенко, Д. (2020). Фізична підготовка в органах поліції. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 15(671). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/1138