Обесценение активов

Authors

  • ЛК МУСИПОВА Республика Казахстан
  • АЕ КАНАЯТ Республика Казахстан

Abstract

Проблема питної води уже давно набула глобального характеру. Вона обумовлена тим, що на нашій планеті прісної води мало, до того ж вона розподілена нерівномірно. Не слід також забувати і про антропогенне забруднення прісноводних об'єктів, яке в майбутньому може призвести до фатальних наслідків. З останньою причиною населення планети бореться уже не перший рік, в першу чергу ‒ на законодавчому рівні [1]. Об’єкт дослідження – питна вода міста Мелітополя. Предмет дослідження – визначення хімічних та органолептичних показників якості води за допомогою стандартних методик. Мета даної роботи – встановлення хімічного складу питної води м. Мелітополь та оцінка її органолептичних властивостей, проведення порівняльного аналізу якості води. Наявність у воді різноманітних домішок органічних та неорганічних сполук, а також продуктів життєдіяльності різних організмів безпосередньо впливають на смак та запах води. Не менш важливим фактором, що впливає на органолептичні показники, є розміщення джерела та способи доставки (транспортування) питної води до споживача. Вода для аналізу відбиралася на 5 вулицях міста, а саме: вул. Дружби (проба №1), вул. Інтеркультурна (проба № 2), вул. Декабристів (проба № 3), вул. Гетьманська (проба № 4) та вул. Університетська (проба № 5). В результаті органолептичного дослідження якості питної води були встановлені показники смаку та запаху п'яти проб, котрі були взяті для аналізу. Результати дослідження наведені в табл. 1 та 2.

References

Закон Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года № 234-III о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

Айтанаева А.К., Иматаева А.Е. «Основы бухгалтерского учета и налогообложения», Алматы 2016г

Дуламбаева Р.Т. «Экономика предприятия», Алматы 2011г

Published

2020-04-13

How to Cite

МУСИПОВА, Л., & КАНАЯТ, А. (2020). Обесценение активов. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 15(671). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/1150