Дослідження проблемних аспектів сучасних комп’ютеризованих систем дистанційного навчання

Authors

  • ВЄ Ходаков Украина
  • ГВ Веселовська Украина
  • АЄ Соколов Украина
  • ОВ Соколова Украина
  • ОІ Ястребова Украина

Abstract

Нині є безсумнівною актуальність комп’ютеризованого дистанційного навчання, що здійснюється на засадах сучасних мережних та інформаційно-комунікаційних технологій. Даний підхід має особливу доцільність для тих обставин та осіб, коли йдеться про необхідність нагального продовження навчання, незважаючи на об’єктивні перешкоди (тимчасові або постійно діючі). Можна виділити декілька основних категорій указаних обставин та осіб. Категорія 1 ‒ форс-мажорні обставини, що обумовлюють тимчасову неможливість організації нормального навчального процесу (такі, як несприятливі погодні умови довкілля, неналежний мікроклімат у навчальних приміщеннях, загрозлива епідеміологічна обстановка тощо). Категорія 2 ‒ люди, які мають особливі потреби через вади органів відчуття, травми, хвороби, інвалідність, вікові особливості та зміни в організмі (для осіб надто малого або, навпаки, дуже похилого віку). Категорія 3 ‒ люди (групи людей, колективи тощо), які мають суттєво віддалене постійне місцезнаходження по відношенню до потрібного їм освітнього закладу й обмежені в зміні місця свого перебування об’єктивними обставинами. Категорія 4 ‒ люди, життя та робота яких є дуже мобільними, вимагаючи постійної зміни їхнього місцезнаходження. Як показали дослідження авторів, одним із ключових проблемних аспектів сучасних комп’ютеризованих систем дистанційного навчання, що породжує цілу низку похідних проблем, є те, що слухачі курсів дистанційного навчання, у переважній кількості випадків, не забезпечені в повній мірі належними умовами здійснення навчання на тих їхніх комп’ютеризованих робочих місцях, що розташовані й облаштовані віддалено від освітніх закладів. Вище сказане стосується обох актуальних ключових типів слухачів курсів дистанційного навчання, розглянутих далі: тип 1 – особи, які навчаються на засадах самоосвіти, ініційованої за їхнім особистим свідомим бажанням або за виробничою необхідністю підвищувати кваліфікацію, згідно з вибраною ними програмою; тип 2 – офіційно зараховані до освітніх закладів учні, студенти, аспіранти, слухачі курсів підвищення кваліфікації та інші особи, які навчаються в рамках освітньо-професійних програм, визначених закладами освіти. Недостатня забезпеченість належними умовами здійснення навчання в рамках комп’ютеризованих робочих місць, дистанційно розташованих відносно освітніх закладів, є проблемою комплексною та складною, властивою цілому ряду складових елементів і компонентів систем комп’ютеризованого дистанційного навчання, їхній організації, процесам їхнього функціонування та взаємодії з пов’язаними з ними іншими системами (освітніми, життєзабезпечувальними, соціально-економічними, екологічними тощо).

References

1. Khodakov V.Ye, Sokolov A.Ye., Veselovskaya G.V. Models of training procedures. Radio Electronics, Computer Science, Control. 2018. № 04 (47). P. 51-60. DOI 10.15588/1607-3274-2018-4-5.

2. Khodakov V.Ye, Sokolov A.Ye., Veselovskaya G.V. Trainer and trainees modeling based on complex information approach to improvement of training information technologies and systems. Radio Electronics, Computer Science, Control. 2019. № 02 (49). P. 119-130. DOI 10.15588/1607-3274-2019-2-13.

Published

2020-04-13

How to Cite

Ходаков, В., Веселовська, Г., Соколов, А., Соколова, О., & Ястребова, О. (2020). Дослідження проблемних аспектів сучасних комп’ютеризованих систем дистанційного навчання. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 15(671). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/1156