ЕКОЛОГІЧНО НЕБЕЗПЕЧНІ ОБ’ЄКТИ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ

Authors

  • Соколовська Соколовська Украина
  • ЮД Сушко Украина
  • ВП Торгун Украина

Abstract

UDC: 339.9:364.22 Стаття присвячена аналізу міжнародним нормативно-правовим документам щодо подолання бідності. Обґрунтовано, що була схвалена нова європейська Стратегія економічного розвитку «Європа-2020: стратегія для розумного, сталого та всеохоплюючого зростання». Стратегія подолання бідності визначає бідність як неможливість унаслідок нестачі коштів підтримувати спосіб життя, притаманний конкретному суспільству в конкретний період часу. Доведено, що боротьба з бідністю завжди належала до 13 пріоритетів Європейського Союзу. Обґрунтовано, що метою Стратегії подолання бідності є поетапне зменшення в Україні масштабу бідності, соціального відчуження та запровадження нових механізмів її запобігання. Стратегією були передбачені основні напрями, завдання та шляхи її реалізації на період до 2020 року. Ключові слова: бідність, населення, політика, Європейський союз, стратегія. The article is devoted to the analysis of international legal documents on poverty alleviation. It is justified that the new European Economic Development Strategy "Europe 2020: a strategy for smart, sustainable and inclusive growth" was approved. Poverty reduction strategy defines poverty as the inability due to lack of funds to maintain the way of life inherent in a particular society in a particular period. It was been proven that the fight against poverty has always been one of the 13 priorities of the European Union. It was substantiate that the purpose of the Poverty Reduction Strategy is to gradually reduce the scale of poverty in Ukraine, social exclusion and the introduction of new mechanisms for its prevention. The strategy provided the main directions, tasks and ways of its implementation for the period up to 2020. Key words: poverty, population, politics, European Union, strategy.

References

1. Івченко Б.П., Мартищенко Л.А. Інформаційна екологія. - Ч.1. - Нормед-Видат;

2. Регіональна доповідь про стан навколишнього середовища в Запорізькій обл. в 2019 році, Департамент екології та природних ресурсів;

3. Профіль міста Запоріжжя, Запорізька міська рада.

Published

2020-09-20

How to Cite

Соколовська, С., Сушко, Ю., & Торгун, В. (2020). ЕКОЛОГІЧНО НЕБЕЗПЕЧНІ ОБ’ЄКТИ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 37(693). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/118