Розбудова аналітичної платформи бізнес-індикації інвестиційного проекту з застосуванням нечітко-множинного моделювання

Authors

  • НВ БОНДАРЧУК Украина

Abstract

Специфіка будівельного проекту полягає в його довготривалості та необхідності постійного та значного фінансового забезпечення. Отже важливим є розгляд можливості оцінки грошового потоку проекту. Загальновизнаними показниками, які характеризують інвестиційний проект є такі величини як чистий дисконтований дохід NPV, внутрішня норма прибутку IRR, термін окупності та інші. При розрахунку кожного з цих показників грошовий потік проекту вважається відомим. Зазвичай на практиці не можливо отримати точну оцінку потоку проекту. В цьому випадку зручно використовувати нечіткі числа, параметри яких можуть бути оцінені експертами. Нехай грошовий потік проекту задається як набір трапецевидних нечітких чисел /, t=0,1,2,3,4….,T. Величина / інтерпретується як песимістичний варіант - найменш можливе значення потоку ( відкинуто при аналізі податковим регулятором) в момент часу t, потік ні при яких обставинах не може бути нижче цього значення, / - найбільш ймовірний варіант ( фактичний, при аналізі податковим регулятором), / - альтернативний до оптимістичного варіанту, при аналізі податковим регулятором, / - оптимістичний варіант, при аналізі податковим регулятором утворюють інтервал в межах якого скоріш за все буде знаходитись значення грошового потоку. Аналогічним чином ставка дисконтування також задається в вигляді нечіткого числа /. Щоб знайти вираз для нечіткого NPV, треба як і в звичайному випадку, сумувати ( нечіткі) дисконтовані значення для всіх компонентів грошового потоку: / В свою чергу дисконтоване значення PV (/) отримуємо шляхом застосування принципу розширення до класичної формули: /. Таким чином отримуємо дисконтований чистий грошовий потік в момент часу t.

References

1

Published

2017-11-11

How to Cite

БОНДАРЧУК, Н. (2017). Розбудова аналітичної платформи бізнес-індикації інвестиційного проекту з застосуванням нечітко-множинного моделювання. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 36(548). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/12067