Қант қызылшасының өнімділігіне суару мөлшерінің әсері

Authors

  • АӘ Тұрғамбай Республика Казахстан
  • ЕИ Есполов Республика Казахстан
  • ГД Анарбекова Республика Казахстан

Abstract

Қант қызылшасының өнімділігіне суару мөлшерінің әсері Қазақстанда қант қызылшасының тұқымын көшетсіз әдіспен өсіру жоғарыда аталғандай суармалы жерлерде жүргізіледі. Сондықтан, егісті дер кезінде суару қызылша өсімдігінің қыстан аман шығуын қамтамасыз етіп қоймай, оның тұқымының өнімімен сапасын арттырып, топырақтың құнарлығын жақсартады. Суару мерзімі мен суландыру шамасы – жауын-шашын мөлшеріне, ауаның ылғалдылығы мен температурасына тікелей байланысты. Жауын-шашын мөлшеріне сәйкес алғашқы вегетациялық суару ылғалдылықтың 60 % дәрежесінде вегетациялық суару жүргізіледі (кесте 1). Кесте 1 – Аналық қызылшаның күзгі суару жүйесі

References

1. Тарабрин А.Е. Агробиологические основы выращивания семян сахарной свеклы безвысадочным способом в орошаемых условиях Крыма: Дис... д-ра с.-х. наук:-Симф., 2002. - 340л.

2. Красюк Н.А. Современная технология производства и использования сахарной свеклы//В кн. 2008 г.

3. Заришняк А.С. Выращивание семян сахарной свеклы безвысадочным способом в условиях юго-Западной Лесостепы Украины. ж-л Сахарная свекла. 2008г. №6, 25-29.

4. Тарабрин А.Е. Обоснование рациональных способов посева при выращивании семян сахарной свеклы безвысадочным способом в степной зоне Крыма. Сахарная свекла. 2007., №4, с. 24-26.

5. Бартошук И.И. Обоснование оптимальных сроков посева при безвысадочном способе выращивания семян сахарной свеклы в орошаемых условиях степи Крыма. Сахарная свекла. 2008, №1, с.23-27.

6. Омаров Е.О. Густота насаждения и сохранность безвысадочных семенников в зависимости от срока и способа посева. Ж.Вестник с/х науки Казахстана, Бастау, 2005 г., № 5. с. 10-11.

Published

2020-03-07

How to Cite

Тұрғамбай, А., Есполов, Е., & Анарбекова, Г. (2020). Қант қызылшасының өнімділігіне суару мөлшерінің әсері. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 11(667). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/1401