Поняття підприємницького потенціалу підприємства та фактори його розвитку.

Authors

  • Мехеда Мехеда Украина
  • АА Скібіцька Украина

Abstract

Під підприємницьким потенціалом розуміють сукупність наявних та потенційних можливостей та ресурсів, які контролюються підприємством в результаті минулих подій, ініціативне, самостійне, систематичне, на власний ризик використання яких має на меті досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. [2] Стан підприємницького потенціалу підприємства є передумовою для досягнення високого рівня конкурентоздатності. Підприємницький потенціал підприємства є відкритою системою, тому на його формування та ефективне використання впливають зовнішні чинники, зокрема: науково-технічний прогрес, розвиток потреб та уподобань споживачів, економічна політика держави, процеси глобалізації тощо. Узагальнюючи праці науковців та фахівців-практиків визначимо фактори, що істотно впливають на розвиток підприємницького потенціалу підприємства:[1] економічні (тенденції виробництва, фаза економічного циклу розвитку економіки, валютно-грошова політика, рівень зайнятості, фіскальна політика, напрямок ринково-економічних реформ); політичні (політичний стан влади, соціальні відносини, налагодженість зв’язків між регіональними і національними органами влади, розвиток підприємництва і бізнесу, прозорість економічних відносин в країні);

References

Довбенко В.І. Потенціал і розвиток підприємства: навчальний посібник / В.І. Довбенко, В.М. Мельник. – 2-е вид., випр. і доп. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 232 с.

Краснокутська Н.С. Управління потенціалом підприємства: формування та оцінка. -К.:ЦНЛ, 2010.-352с.

Published

2020-03-07

How to Cite

Мехеда, М., & Скібіцька, А. (2020). Поняття підприємницького потенціалу підприємства та фактори його розвитку. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 11(667). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/1406