ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Authors

  • ВВ Войтенко Украина

Abstract

Postgraduate Student of the Interregional Academy of Personnel Management Сучасний розвиток економіки країни настійно вимагає активізації інструментарію державного регулювання соціально-економічних процесів на довгостроковий період. Зазначене обумовлює зростання ролі контрольних форм його реалізації. До того ж існуючі суб'єкти фінансового контролю представляють роз'єднані ланки, функціонують як конгломерат, багато в чому контрольний процес недостатньо орієнтований на результати роботи контрольованих об'єктів, слабо впроваджуються інноваційні форми і методи контрольної діяльності. Має місце нечітке розмежування повноважень органів фінансового контролю приводить до дублювання проведення контрольних заходів. У той же час, слід зазначити досить успішну трансформацію й адаптацію економічних функцій до сучасних умов. Наприклад, поступово здійснюється перехід від контролю адресності, доцільності та юридичної обґрунтованості розподілу бюджетних коштів до контролю їх ефективного, результативного та економічного використання. Суттєвий позитивний вплив на розвиток фінансового контролю надає найкраща світова практика реалізації аудиту ефективності вищими контрольними органами, в тому числі методологічні розробки Міжнародної організації вищих органів фінансового контролю, Європейської організації вищих органів фінансового контролю, Азіатської організації вищих органів фінансового контролю та ін. Слід зазначити, що розвиток фінансового контролю має своєрідну діалектику, залишаючись у сфері державного управління, він одночасно стає і контролем громадським (табл. 1).

References

1

Published

2020-03-07

How to Cite

Войтенко, В. (2020). ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 11(667). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/1410