ВПЛИВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА СУСПІЛЬНІ БЛАГА ГРОМАДИ

Authors

  • ЮП Козаченко Украина

Abstract

Вдала регіональна політика стає вагомим інструментом покращення суспільних благ в країні, що спирається на збалансований та рівномірний розвиток регіонів і зростання економічного рівня території шляхом створення сприятливих умов для розвитку всіх регіонів, а також територіальних громад з урахуванням їх природних, історичних, екологічних, економічних, географічних, демографічних та інших особливостей, їх етнічної та культурної самобутності.  Децентралізація влади реалізувала збалансоване партнерство між центральними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування для впровадження багаторівневого управління регіональним розвитком. Але при цьому ефективність функціонування громадянського суспільства зумовлена рівнем активності громадян у здійсненні місцевого самоврядування, первинним суб'єктом якого виступає територіальної громада [1]. Основними передумовами покращення суспільних благ громади  в Україні стали наступні кроки: Сформувати оптимальну для України систему адміністративно-територіального устрою. За для цього необхідно подбати, щоб після завершення реформи 100% населення країни проживали у спроможних територіальних громадах. Відповідно до цього не пізніше початку 2020 року мають бути затверджені адміністративно-територіальні одиниці (громади та райони) в кожному регіоні. Прогнозовано, що в Україні має бути створено не більше 1400 територіальних громад та 100 районів. Запровадити загальний нагляд за законністю діяльності органів місцевого самоврядування Необхідно впорядкувати систему державного нагляду та контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування відповідно до Європейської хартії місцевого самоврядування та Конституції України. 3. Удосконалити фінансування регіональної політики, реалізація якої забезпечить розвиток громад і регіонів та підвищить їх конкурентоспроможність. Необхідно збільшити Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР) до 1,5% від обсягу Державного бюджету України, з яких третина коштів спрямовується на реалізацію загальнодержавних пріоритетів у регіонах та на підтримку проектів розвитку проблемних територій. Внести зміни до Конституції України у частині місцевого самоврядування. Внесення змін до Конституції України забезпечить незворотність реформи у майбутньому. Зміни гарантуватимуть системність та чіткість регулювання у сфері місцевого самоврядування, сприятимуть утвердженню засад місцевого самоврядування на основі принципів субсидіарності, повсюдності та фінансової самодостатності [2]. Завдяки створенню об’єднаних територіальних громад,  з’являються нові можливості для сприяння розвитку бізнесу на території громади, cеред яких можна виділити:

References

Толубяк В. С., Костецький В. В. Перспективи розвитку обєднаних територіальних громад в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 14. С. 33–41. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.14.33

Ткачук А., Лукеря І. Децентралізація. 2019. URL: https://rpr.org.ua/wp-content/uploads/2019/04/Fin_1.Brief-on-Decentralisation_12.4.19_UA_red2.pdf.

Децентралізація влади: як зберегти успішність в умовах нових викликів? [Я. А. Жаліло, Г. В. Макаров, О. О. Даниляк та ін.]. 2019. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2019-05/Dopovid_Decentralization-ready-474fa.pdf.

Бібік Н. В., Бібік Н.В., Шаповал Г.М. Аналіз міжнародного досвіду розвитку територіальних громад та визначення напрямків його впровадження в Україні. Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості. 2019. № 2. С. 5-14.

Журавльова Ю. О. Реформа децентралізації та її вплив на надання суспільних благ в Україні. Економіка та держава. 2019. № 5. С. 20–23. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.20.

Published

2020-03-07

How to Cite

Козаченко, Ю. (2020). ВПЛИВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА СУСПІЛЬНІ БЛАГА ГРОМАДИ. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 11(667). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/1426