Управління банківськими потенціалом: особливості та інструменти.

Authors

  • Мехеда Мехеда Украина
  • ОЛ Мальцевич Украина

Abstract

В сучасних умовах фінансового середовища вагомого значення набуває питання управління банківським потенціалом, як основи фінансової інфраструктури держави. Від встановлення рівня потенціалу та прийняття на цій основі управлінських рішень залежить здатність банку забезпечити себе достатнім обсягом фінансових ресурсів для подальшої діяльності, підтримання прийнятного рівня прибутковості, фінансової стійкості та конкурентоспроможності на ринку банківських послуг. Для проведення комплексної характеристики банківського потенціалу АТ «Альфа-Банку» за 2017-2019 роки та порівняльної оцінки його рівня з рівнем банків-еталонів у галузі на основі даних проведених досліджень, проведено розрахунки середнього значення векторів (рис. 1). / Відповідно до даних рис. 1 проведено дослідження та характеристика банківського потенціалу АТ «Альфа-Банк» у відповідності до алгоритму графоаналітичного моделювання та основних теоретичних особливостей, що є основою для розробки управлінських рішень. Результати досліджень та характеристика наведені у таблиці 1.

References

1

Published

2020-03-07

How to Cite

Мехеда, М., & Мальцевич, О. (2020). Управління банківськими потенціалом: особливості та інструменти. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 11(667). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/1428