Обґрунтування складу енергозберігаючих технічних засобів для забезпечення мікроклімату в тваринницьких приміщеннях

Authors

  • ЕБ Алієв Украина
  • ІМ Білоус Украина

Abstract

Повітряне середовище істотно впливає на перебіг біохімічних процесів, викликаючи певні зміни обміну енергії і речовин. Біологічний об'єкт може пристосовуватися до фізичних подразників середовища за рахунок енергії спожитого корму (до 44 % енергії корму витрачається на адаптацію). Отже, зменшуючи частку енергії корму, що йде на адаптацію організму, можна підвищити продуктивність цього організму. Накопичено велику кількість фактів, що вказують на дуже тісний зв'язок між станом здоров'я і продуктивністю тварин, з одного боку, бактеріальної та газової забрудненості повітряного середовища – з іншого. Щорічний збиток, що заподіюється хворобами досягає 15 % загальної вартості тваринницької продукції. Встановлено, що при утриманні відгодівельних свиней в приміщеннях, що мають концентрацію аміаку і сірководню на рівні зоотехнічних норм, середньодобовий приріст маси нижче на 19%, ніж при відсутності цих газів, а засвоєння кормів – нижче на 11 %. Аналіз літератури показав, що в тваринницьких приміщеннях знайшли застосування чотири типи систем вентиляції з подачею припливного повітря і чотири типи видалення відпрацьованого повітря із зони дихання тварин. Кожен тип систем вентиляції має свій ряд недоліків, однак, до головного недоліку витяжної системи вентиляції можна віднести – забруднення навколишнього середовища значною кількістю мікробних тіл, пилу і шкідливих газів, що представляє небезпеку для населення і тварин, оскільки 25 % повітря, що викидається потрапляє назад в тваринницьке приміщення. Структурна модель системи мікроклімату представлена на рис. 1. Тваринницьке приміщення для утримання тварин складається і аналізується як два взаємодіючих об’єкта з зосередженими параметрами. Один з них – зона розташування тварин – 1, другий – вільна зона – 2.

References

1

Published

2020-03-07

How to Cite

Алієв, Е., & Білоус, І. (2020). Обґрунтування складу енергозберігаючих технічних засобів для забезпечення мікроклімату в тваринницьких приміщеннях . Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 11(667). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/1444