Економіка розвитку аграрного виробництва

Authors

  • НЛ Новікова Украина

Abstract

Аграрна сфера і аграрне виробництво зокрема, є базовий для національної економіки сегмент забезпечення різного роду безпек: економічної, продовольчої, енергетичної, тому зацікавленість усіх без виключення учасників економічних відносин у її розвитку безумовна. Так склалося історично як в національному, так і у глобальному вимірі – продовольство найнеобхідніший ресурс для забезпечення життєдіяльності людини. Тому вважаємо, що навколо цього консолідуються (ситуативно й стратегічно) інтереси, а економіка розвитку галузі – сфери, відіграє провідну роль, оскільки даний сектор національної економіки залишається сьогодні чи не єдиним бюджетоутворюючим на державному рівні, а для населення постав модератором виживання. Аграрне виробництво становить основу розвитку і функціонування аграрної сфери. Досліджуючи економіку його розвитку, ми власне й прагнемо дати економічну оцінку процесам, які пов’язані з економічними інтересами. Питання в тому, що економіка розвитку аграрної сфери базована на результатах сільськогосподарського виробництва. Повертаючись до загально емпіричних оцінок місця і тенденцій розвитку аграрного господарства, зазначимо, що в історичному ракурсі періоду незалежності України були різні результати, але останні 8-10 років галузь демонструє макроекономічну стабільність. В загальноекономічному аспекті розвиток сільського господарства наслідує траєкторію зростання і з-поміж інших галузей завжди мав, має й матиме перспективу. Це об’єктивна реальність, зумовлена національними традиціями, природно-економічними можливостями та інтересами. Але позитивні ефекти (результати) розвитку аграрного комплексу України, сьогодні закумульовані головним чином на макрорівні (загальнодержавний і глобальний), адже селянин-виробник все ще отримує мінімальний обсяг благ. Аналітичні оцінки емпіричних показників розвитку аграрної галузі свідчать про необхідність більш детально зупинитися на питанні власності на землю, як важливого чинника формування-реалізації економічного інтересу. Зачіпаючи проблему власності на землю в сільському господарстві, ми акцентуємо увагу на позиції, що питання власності на землі сільськогосподарського призначення в Україні ще не вирішене до кінця, бо має суспільно-політичний характер. Земля – це не просто ресурс, це засіб виробництва й предмет праці, наше суспільство в силу історичних передумов тривалий період не сприймало приватну власність, адже держава законодавчо й ідеологічно її забороняла.

References

Заяць В.М. Розвиток ринку сільськогосподарських земель: монографія / Заяць В.М. – К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – 390 с.

Інноваційне забезпечення розвитку сільського господарства України: проблеми та перспективи / [Лупенко Ю.О., Малік М.Й., Шпикуляк О.Г. та ін.] / Інноваційне забезпечення розвитку сільського господарства України: проблеми та перспективи / [Лупенко Ю.О., Малік М.Й., Шпикуляк О.Г. та ін.] – К.: ННЦ «ІАЕ», 2014. – 516 с.

Кириленко І.Г. Глобалізація Ноосфери & Перспективи України: аонографія / І.Г. Кириленко − Вінниця: ТОВ Нілан-ЛТД, 2014. − 464 с.

Published

2017-04-01

How to Cite

Новікова, Н. (2017). Економіка розвитку аграрного виробництва. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 1(513). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/14604