ЗНАЧЕННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО АСПЕКТУ У ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ І ДІЛОВОЇ

Authors

  • ІЮ Сковронська Украина

Abstract

Всесвітня федерація медичної освіти (ВФМО) на початку поточного сторіччя висунула положення про необхідність створення системи безперервного професійного розвитку лікарів і провізорів, де особливу увагу приділено післядипломному навчанню. Цей аспект стає дуже важливим для підвищення якості медичного обслуговування населення і в Україні [2]. Безперервний професійний розвиток з одного боку розглядається як професійний обов'язок кожного фахівця, з іншого як важлива умова підвищення якості медичної і фармацевтичної допомоги [5]. Останнім часом проблема підвищення кваліфікації провізорів і лікарів набула ще більшої актуальності у зв'язку з процесами інтеграції України і ЄС. Державна система підвищення кваліфікації провізорів і лікарів фактично пов'язана з післядипломною освітою як способом проведення освітніх циклів, так і контингентом викладачів, і їй характерна формалізація процесу навчання та примусовий характер підвищення професійного рівня. У сфері підвищення кваліфікації медичних працівників на сьогодні простежуються такі суперечності:

References

Гальчак Т. В. Формування професійної компетентності усного перекладача в процесі навчання у вищій школі// Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. — Тернопіль, 2010. — № 1. — С. 47—52.

Игна Я. Д. Терминологическая культура учителя как научная проблема//Научно-педагогическое обозрение. 2017. №2 (16) с. 110-116

Ловцевич Г. Н. Кросс-культурный терминологический словарь как словарь нового типа: на материале английских и русских терминов лингводидактики: дис…д-ра филол. наук. Владивосток, 2010. 306 с.

Richards J. C., Schmidt R. Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics. 3rd edition. Pearson Education Limited, 2002. 606 p.

Published

2020-08-30

How to Cite

Сковронська, І. (2020). ЗНАЧЕННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО АСПЕКТУ У ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ І ДІЛОВОЇ. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 33(689). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/157