Етика міжнародного бізнесу

Authors

  • ГМ Красніцька Украина

Abstract

В сучасних умовах глобалізації та інтеграції країн, формування єдиного світового економічного простору, міжнародного співробітництва проблема етики бізнесу для України набуває надзвичайно актуального характеру, адже у розвинутих країнах світу до неї ставляться з великою увагою. Без застосування етичних принципів у бізнесі неможливо забезпечити стійкий розвиток окремого суб’єкта та мінімізувати внутрішні та зовнішні ризики. Етика ведення бізнесу є однією із основних складових іміджу товаровиробника. Поняття етичного ведення бізнесу є результатом наукових праць, побудованих на дослідженнях таких вітчизняних та зарубіжних авторів, як: Ю.Благов, В.Борісов, К.Боуві, О.Бродська, Б.Вайгель, Дж.Вебер, Т. Возний, Д.Вуд, І. Герчікова, І. Гурова, А.Керолл, П.Козловські, А.Лоуренс, М.Мескон, Дж.Пост, Ю.Петрунін, М. Рудакевич, Е.Уткін, В.Фредерік, К.Хоман та ін. Метою даного дослідження є визначення основних етичних норм міжнародного бізнесу. Етика бізнесу – це сукупність етичних принципів і норм, якими повинна керуватися діяльність організацій та їх членів у сфері управління і підприємництва. Етика бізнесу є вивченням відповідності моральних норм людини діяльності і цілям ділової організації. Вона не є простим набором певних моральних стандартів, а виступає інструментом аналізу і вирішення проблем, які постають перед етичною людиною, що займається бізнесом [3, с. 116]. Дослідники Міжнародної асоціації бізнесу та економіки виділяють наступні фактори, що спричиняють підвищення ролі етичних принципів у веденні бізнесу: - спостерігається інтенсивна робота у напрямку нарощування інвестиційних ресурсів;

References

Гірняк К.М. Міжнародний етикет в діловому середовищі / К.М. Гірняк // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. - 2015. - № 1(5). - С. 38-45.

Короткова А.С. Етика бізнесу в міжнародних відносинах / А.С. Короткова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/

Ліщинська О. Моральні аспекти підприємницької діяльності/ О. Лещінська// Вісник львівського університету. Філософські науки. − 2013. − №11.− С. 115-123.

Published

2017-01-12

How to Cite

Красніцька, Г. (2017). Етика міжнародного бізнесу. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 36(500). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/16234