Екологічні умови атмосфери Вінницької області

Authors

  • ОА Камінська Украина
  • АС Поливана Украина

Abstract

Вінниччина характеризується, в цілому, як порівняно благополучний регіон із значно меншим, ніж в промислових областях, рівнем забруднення атмосферного повітря. Понад 50% викидів в атмосферне повітря (від їх загальної кількості) на території області - це викиди автотранспорту, ще близько 35% – викиди Ладижинської ТЕС та понад 3% – викиди магістральних газопроводів. Викиди усіх інших підприємств області становлять близько 10%. Стан атмосферного повітря за останні роки практично не змінювався. За даними обласної санітарно-епідеміологічної станції із загальної кількості відібраних проб 8,6% – з перевищенням гранично допустимої концентрації (ГДК). Найвищий відсоток проб з перевищенням ГДК зареєстровано в Вінницькому, Гайсинському, Могилів-Подільському, Теплицькому, Тульчинському, Тиврівському районах [1]. Кількість викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря області в 2015р. становила 180,4 тис. т., з них від стаціонарних джерел та автотранспорту відповідно 107,4 тис. т. і 70,8 тис. т. Кількість викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на 1 км становила 6,8 тис. т (2015р.). Основними шкідливими речовинами, що надходять у повітря, є вуглекислий газ, окисли сірки і азоту, окис вуглецю, вуглеводень. Основними забруднювачами повітряного басейну залишаються підприємства, основними видами економічної діяльності яких є: виробництво тепло - та електроенергії, транспорт, переробна промисловість. Доля викидів Ладижинської ТЕС складає 76, 9%, цукрових заводів області – 5, 16%. З 28 –и цукрових заводів, що переробляли цукровий буряк в 2001 р. (всього їх в області 38 ) працювали на природному газі 20, більшість з них провели режимно-налагоджувальні роботи на котлоагрегатах, що дозволило більш економічно вести режим спалювання, відповідно зменшило викиди в атмосферне повітря. У місті Вінниця функціонує 97 промислових підприємств. Підвищені рівні забруднення атмосфери пилом відмічені в районах розташування асфальтобетонного заводу та колишнього ВАТ “Керамзит”; нітроген(ІV) оксидом та сірчистим ангідридом – в районі “Вінницяміськтеплоенерго” та ЗАТ «Вінницяпобутхім»; фтороводнем – на території ЗАТ “Вінницяпобутхім”; суммацією сірчистого ангідриду з нітроген оксидами, фтороводнем та амоніаком – у тих самих районах, що й за окремими речовинами. На контролі в держуправлінні з 2010 р. було заплановано виконання підприємствами області 223-х заходів по зменшенню викидів забруднюючих речовин з очікуваним ефектом зменшення викидів на 3179,3 т. Виконано 21 захід з ефектом 471,7 [1, 2]. 

References

Екологія. С.І. Дорогунцов, К.Ф. Коценко, М.А. Хвесик та ін. — К.: КНЕУ, 2005. — 371 с.

Державна екологічна інспекція у Вінницькій області : результати роботи [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://vindei.gov.ua/.

Сухачов С.М., Чундак С.Ю./Основи екології та охорони довкілля.-К.: Центр навчальної літератури, 2006.-394с.

Published

2017-01-12

How to Cite

Камінська, О., & Поливана, А. (2017). Екологічні умови атмосфери Вінницької області. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 36(500). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/16236