Теоретичні засади визнання та оцінки дебіторської заборгованості

Authors

  • ВВ Юр`єва Украина

Abstract

Однією зі спільних рис українських та міжнародних стандартів є момент визнання дебіторської заборгованості в обліку, який передбачає виконання загальних критеріїв визнання активів, а саме: велика вірогідність отримання економічної вигоди, пов'язаної з дебіторською заборгованістю; вартість дебіторської заборгованості може бути надійно оцінена. Додатковим критерієм визнання дебіторської заборгованості можна виокремити забезпечення контролю за нею. Основною проблемою визнання дебіторської заборгованості залишається проблема пов'язана з наявністю мотивуючих скидок, які надаються покупцям. Адже в сучасних умовах господарювання для отримання додаткового прибутку за рахунок збільшення товарообігу, підприємства вимушені заохочувати своїх клієнтів наданням їх різноманітних знижок. Проблемним аспектом у оцінці дебіторської заборгованості є те, що вона повинна оцінюватися за вартістю можливих до отримання сум, щоб не завищувати очікування користувачів фінансової звітності [2, с.106].

References

1. Федоришина Л.І., Петриченко О.А., Любенко О.С. Облік дебіторської заборгованості в зарубіжних країнах. – [Електронний ресурс].

2. Шкіря Н.Л. Аудит: [Навчальний посібник] / Н.Л. Шкіря, Т.Г. Нікульникова, Н.В. Залізняк. – Львів: «Магнолія 2006», 2008. – 224 с.

3. Войтюк О.В. Відмінності між вітчизняними та міжнародними підходами до обліку дебіторської заборгованості. – [Електронний ресурс].

4. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник для студентів спеціальності «Облік, аналіз, аудит» / Ф.Ф. Бутинець [та інші], під заг. ред. Ф.Ф, Бутинця.– Житомир: ПП «Рута», 2009. – 912 с.

5. Чернова І. Вексель: податковий та бухгалтерський облік. – [Електронний ресурс].

Published

2017-01-12

How to Cite

Юр`єва, В. (2017). Теоретичні засади визнання та оцінки дебіторської заборгованості . Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 36(500). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/16382