Студенты-иностранцы в сельскохозяйственных вузах Украинской ССР в 1950-х гг. (на материалах ЦГАВО и ЦГАОО Украины)

Authors

  • ОМ Кропивко Украина

Abstract

Характерною тенденцією в Радянському Союзі, в період хрущовської відлиги, стало посилення співпраці з іншими країнами. Це знайшло свій вияв і в науково-освітній сферах, зокрема у галузі сільськогосподарської освіти спостерігається збільшення підготовки спеціалістів для країн т.зв. народної демократії. У доповідній записці секретареві ЦК КП(б)У Л.Г.Мельникову «Про стан і недоліки навчальної та ідейно-виховної роботи зі студентами-іноземними громадянами, які навчаються у вузах УРСР» (від 10.12.1951 №10172/188) вказується, що станом на 10 грудня 1951 р. студенти-іноземці навчалися в 38 вузах шести міст УРСР, причому їх загальна кількість становила – 1252 чоловік. На початку 1950-60-х рр. осередками університетської освіти в Українській РСР стали Харків, Київ, Одеса. Серед студентів-іноземців, які навчалися у радянських вузах цих міст переважна кількість були громадянами країн Народної демократії: Румунії – 305, Угорщини – 268, Польщі – 238, Болгарії – 181, Кореї – 94, Чехословаччини – 60, Албанії – 60, МНР – 20, КНР – 15. Окрім цього, навчалося 8 іспанців, 2 українці канадських підданих і 1 югослав. Зі студентів-іноземців, які отримували освіту в Українській РСР, у сільськогосподарських вузах проходили підготовку 251 чоловік. Також у всіх вузах навчалося в аспірантурі 6 іноземців. Щодо успішності студентів, то відмічалося, що переважна більшість успішно засвоювала програмний матеріал. В Харківському сільськогосподарському інституті із 91 студента-іноземця за весняну сесію було зареєстровано 38 відмінників; четверо закінчило інститут, отримавши диплом з відзнакою. Окремим питанням постало набуття студентами-іноземцями навичок практичної роботи в рамках виробничої і учбової практик. Студенти сільськогосподарських вузів зазвичай проходили практику в учбових господарствах інститутів, і тільки на старших курсах деякі попадали до колгоспів (Харківський СГІ, Одеський СГІ). Майже всі студенти-іноземці були слабо ознайомлені з досягненнями в галузі сільського господарства (студенти-іноземці Харківського сільськогосподарського інституту, які прожили в Харкові 4 роки, не бачили ХТЗ і не відвідали жодного колгоспу, радгоспу і МТС). Для того, щоб вирішити це питання, Управлінням Вищої школи при Раді Міністрів УРСР було розроблено проект Постанови ЦК КП(б)України «Про поліпшення учбової та ідейно-виховної роботи серед студентів країн Народної демократії, які навчаються у вищих учбових закладах УРСР» серед пунктів якого зазначалося, що для виробничої практики студентів-іноземців сільськогосподарських і ветеринарно-зоотехнічних інститутів виділяти кращі радгоспи, колгоспи, МТС, забезпечувати кваліфіковане керівництво їх практикою. Показувати студентам в порядку практики або екскурсій роботу техніки в найбільш напружені періоди сільськогосподарських робіт.

References

1

Published

2017-01-12

How to Cite

Кропивко, О. (2017). Студенты-иностранцы в сельскохозяйственных вузах Украинской ССР в 1950-х гг. (на материалах ЦГАВО и ЦГАОО Украины). Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 36(500). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/16401