Комерційний аналіз та розрахунок економічної ефективності інвестиційного проекту

Authors

  • ЄО Ремінна Украина
  • СВ Крупіна Украина

Abstract

Основною метою діяльності підприємств у ринковій економіки є отримання прибутку, так як саме прибуток є основним джерелом відтворення, зростання доходів підприємства і його власників. Доцільними стають тільки ті підприємства, які правильно вкладають інвестиції та ті проекти, які грамотно аналізуються і оцінюються. Ринкові умови розвитку економіки України вимагають орієнтацію виробництва на попит населення, що зумовлює своєчасний випуск продукції в обсягах та якості відповідно до потреб споживачів, що є головним завданням вітчизняних промислових підприємств. Розв’язання якого потребує використання комерційного аналізу, який вивчає мікроструктуру попиту та закономірності його формування на макрорівні. Під інвестиційним проектом слід розуміти сферу діяльності по створенню або зміні технічної, економічної або соціальної систем, а також розробку нової структури управління або програми науково-дослідних робіт. Основними етапами оцінки інвестиційного проекту є: 1. Технічний аналіз, на якому проводиться вибір найбільш придатної для даного інвестиційного проекту техніки і технології;

References

Гриньова В.М. Інвестування: підручник / В.М. Гриньова, В.О. Коюда, Т.І. Лепейко, О.П. Коюда. – К.: Знання, 2008. – 458 с.

Майорова Т.В. , Інвестиційна діяльність: підруч. [для студ. вищ. навн. закл. ] - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 472 с.

Published

2016-12-31

How to Cite

Ремінна, Є., & Крупіна, С. (2016). Комерційний аналіз та розрахунок економічної ефективності інвестиційного проекту. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 34(498). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/16418