Удосконалення методичних підходів щодо здійснення лізингово – інноваційної діяльності в промисловості

Authors

  • ВИ Рошило Украина

Abstract

Сучасний розвиток форм власності, характер взаємовідносин між окремими суб’єктами, що складають інноваційну інфраструктуру, та суб’єктами господарювання зумовив появу великого набору потенційно можливих джерел фінансування промисловості. Ефективність інноваційної діяльності в промисловості залежить від правильного вибору джерел фінансування. Водночас, умови надання фінансових ресурсів, а також результати їх використання суттєво відрізняються. Інноваційний розвиток промисловості України на засадах лізингу стримується з багатьох причин загального характеру. Насамперед це відсутність державної підтримки розвитку лізингу, і недосконалість українського законодавства та низька кваліфікація спеціалістів, які обслуговують ринок цих послуг. Широке розповсюдження лізингового механізму фінансування інноваційного розвитку промисловості значною мірою залежить від рівня ефективності лізингових операцій. Визначення ефективності інноваційного лізингу необхідне, по перше, для визначення прибутковості лізингу в порівнянні з іншими формами фінансово-кредитного забезпечення інноваційної діяльності в промисловості; по-друге, для глибоко економічного аналізу відношень доходів від проведення лізингових операції до одноразових і поточних витрат на їх отримання; по-третє, для доведення можливості розв’язання сучасних проблем, пов’язаних із недосконалістю складу промисловості, низьким рівнем переробки, зношеністю основних виробничих фондів, високою ресурсозатратністю виробництва та консервативним технологічним укладом шляхом використання організаційно-економічного механізму лізингу в пріоритетних галузях промисловості. Ефективність лізингових операцій в інноваційній сфері промисловості визначається впливом великої кількості факторів, які доцільно об’єднати у дві групи. До першої групи належить сукупність факторів, які складаються на макроекономічному рівні і мають об’єктивний характер. Найбільш вагомі при цьому такі фактори: сприятлива податкова політика держави щодо лізингово-інноваційної діяльності; досконала правова база, яка регламентує проведення лізингово-інноваційних операцій;

References

1

Published

2020-02-15

How to Cite

Рошило, В. (2020). Удосконалення методичних підходів щодо здійснення лізингово – інноваційної діяльності в промисловості. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 8(664). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/1653