Кредитні операції банків України

Authors

  • ДА Ковалевич Украина

Abstract

Стан економіки країни значною мірою залежить від функціонування банківської системи, а кредитування банками економічних суб’єктів відіграє важливу роль у розвитку пріоритетних галузей, забезпеченні економічного зростання, формуванні конкурентоспроможності країни на світовому ринку. Кредитування населення є важливою складовою банківської діяльності , впливає на економіку на мікро - та макрорівнях, сприяє формуванню платоспроможного попиту, сприяє розширеному відтворенню робочої сили, як важливого фактора виробництва, підвищенню рівня життя населення. Банківське кредитування в Україні досліджували такі вчені, О.Д.Василик, В.В.Вітлінський, А.С.Гальчинський, В.М. Гейц, М.Ф. Тимчук, А.С. Філіпенко, В.А.Ющенко та багато інших. Є багато поглядів вчених на сутність кредиту. Ряд авторів вважають ,що «кредит – позика, взята на певний строк у грошовій або товарній формі з умовою повернення та сплати відповідної винагороди (процента)» [1, с. 117]. Науковець С. В. Мочерний вказує, що «кредит – це позичка у грошовій або товарній формі на умовах повернення в певний строк з виплатою відсотка, в процесі руху якої між кредитором і позичальником виникають відносини економічної власності» [2]. Необхідно зазначити, що макроекономічна нестабільність в Україні негативно вплинула на банківське кредитування населення, що привело до зменшення обсягів кредитування та відобразилось на економічних процесах. Все це продемонструвало залежність банківського кредитування населення від зовнішнього середовища, недостатню захищеність від ризиків. Банківське кредитування населення має значний вплив на зростання інвестицій. Це пояснюється тим, що створення нових і розширення діючих торговельних та виробничих підприємств, які задовольняють споживчі потреби, відбувається під впливом різних факторів, а саме зростання попиту на їхню продукцію, яке викликане кредитуванням населення. Також банківське кредитування населення збільшує інвестиційні можливості домогосподарств. Надання кредитів населенню на придбання чи будівництво житла на первинному ринку нерухомості, придбання житла на вторинному ринку нерухомості, придбання нежитлової нерухомості створює умови для розвитку ринку нерухомості. Зростання попиту на житло на первинному ринку сприяє розвитку житлового будівництва, що у свою чергу створює попит на продукцію інших галузей і відповідно забезпечує населення робочими місцями.

References

1. Алексеенко Л. М. Економічний словник: банківська справа, фондовий ринок / Л. М. Алексеенко, В. М. Олексієнко, А. І. Юркевич. – К.: Видавничий будинок «Максимум»; Тернопіль: Економічна думка, 2000. - 392 с.

2. Мочерний С. В. Економічна теорія / С. В. Мочерний, М. В. Довбенко // Економічна теорія: Підручник. – К.: Видавничий центр „Академія, 2004. – 856 с.

Published

2020-02-15

How to Cite

Ковалевич, Д. (2020). Кредитні операції банків України. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 8(664). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/1654