ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ ЕКООРІЄНТОВАНИХ ОФІСНИХ БУДІВЕЛЬ В МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Authors

  • ОВ Смірнова Украина
  • М Ельорш Украина

Abstract

Сучасні офісні будівлі – це середовищні об'єкти з діловою функцією, яка прямо залежить від сфери діяльності компанії, яка орієнтована на специфічний процес зі своїми строгими технологічними вимогами [1]. Архітектура як мистецтво проектування, спорудження та оздоблення офісних будівель створює штучне середовище, зручне для комфортного перебування людей. Архітектурні рішення будівель підприємств мають індивідуальний стиль, техніку виконання. За архітектурних засобів створюється мікроклімат для комфортного перебування людей. Основне завдання архітекторів, які проектують екоорієнтовані офісні будівлі – створити сприятливий для перебування та роботи простір, інтегрувати об'єкт в навколишнє середовище з мінімальним негативним впливом (рис. 1). Проектування екооріентірованих офісних будівель, що відповідають сучасним вимогам, – досить складне завдання. Більшість подібних об'єктів створюються в даний час на емпіричному рівні, без урахування вимог до їхнього розміщення, тощо. Тому формування комфортного архітектурного середовища екоорієнтованих офісних будівель є комплексна наукова проблема і найважливіша практична задача, яку слід вирішувати на таких рівнях: еколого-ландшафтному, інформаційно-естетичному та енергозберігаючому рівні. Таким чином, основне значення набуває аналіз світового досвіду проектування, будівництва і експлуатації екоорієнтованих офісних будівель [2].

References

Гельфонд, А.Л. Деловой центр как новый тип общественного здания: Монография / А.Л.Гельфонд; Нижегор. гос. архитектур.-строит. ун-т. Н.Новгород: ННГАСУ, 2002. - 129с.: ил.

Про Офис. Пособие по проектированию профессиональных офисов. / комп. BENE, журн. Проект Россия // Проект Россия. 2001. - №4. - с. 95-121.

Моргун, Б.Г. Вопросы архитектуры административных зданий с гибкой планировкой: Дис. на соиск. учен. степ. канд. архитектуры / Б.Г.Моргун. М: МАрхИ, 1971.

Published

2020-02-15

How to Cite

Смірнова, О., & Ельорш, М. (2020). ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ ЕКООРІЄНТОВАНИХ ОФІСНИХ БУДІВЕЛЬ В МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 8(664). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/1658