Дуальна система освіти у Німеччині

Authors

  • ОЛ Кравченко Украина

Abstract

Сучасна освіта передбачає відкритість для інноваційних процесів, а її розвиток вмотивований прогресом суспільства, держави та розвитком виробничого сектора. Проблема взаємодії освіти та виробництва була й залишається однією з досить актуальних [3, с. 144-146; 4, с. 44-45]. Безперервний розвиток виробничого середовища висуває нові вимоги до якості підготовки фахівців, а значить, зумовлює постійну потребу у модернізації та оновленні освітнього середовища. Невідповідність системи освіти до реальних запитів потенційних працедавців й ринку праці мають неминучий характер, оскільки саме виробництво висуває вимоги до знань, вмінь, навичок випускників закладів освіти, вимагає наявності конкурентоспроможних кадрів, тобто є замовником послуг. Безумовно, у взаємовідносинах освіти, ринку праці та виробництва, саме останнє відіграє визначальну роль: потреба у фахівцях певних галузей виробництва залежить від попиту на їх продукцію та значущості цієї продукції для суспільства. Стратегічним завданням освіти є подолання розриву між запитами роботодавців та підготовкою висококваліфікованих фахівців, постійне оновлення та прискорення реакції освітнього середовища відповідно до актуальних запитів виробництва [5]. Одним із ефективних шляхів вирішення цього завдання є модернізація освітнього середовища через впровадження дуальної освіти, тобто формування в студентів професійно значущих якостей та адаптація їх до виробничого процесу ще під час навчання. Дуальна система освіти набула поширення у Німеччині у 80-і роки ХХ

References

1. Амеліна С.М. Особливості дуальної системи вищої професійної освіти у навчальних закладах Німеччини: зб. наук. праць «Проблеми трудової і професійної підготовки». 2010. Вип. 15. С. 107–112.

2. Овсиенко Л.В., Зимина И.В., Есенина Е.Ю. Дуальное обучение как важный фактор повышения инвестиционной привлекательности региона. Вестник Казанского технологического университета. 2014. Т. 17. № 5. С. 339–344.

3. Тешев В.А. Дуальное образование как фактор модернизации системы социального партнерства вузов и предприятий. Вестник Адыгейского государственного университета. № 1 (135). 2014. С.144–150.

4. Терещенкова Е. В. Дуальная система образования как основа подготовки специалистов. Концепт. 2014. № 4. С. 41–45.

5. Унайбаев Б. Ж. Дуальная модель профессионально-технического образования URL:http://forum.eitiedu.kz/index.php/2012/01/04/dualnaya-model-pt-obrazovaniya/ (дата обращения 18.08.2020).

6. Nigel Cassidy German apprenticeships: A model for Europe? BBC NEWS. URL: http://www.bbc.com/news/business-16159943 (дата звернення 17.08.2020 ).

7. Stegman H. Das duale System im Blickpunkt: Structuren, Enwiclungen und zukuenftige Probleme in der betrieblichen Berufsausbildung in Materialien aus der Arbeitsmarkt und Berufsforschung. Nurnberg, 1986. № 9.

Published

2020-08-30

How to Cite

Кравченко, О. (2020). Дуальна система освіти у Німеччині. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 33(689). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/166