Тәуекелді басқару жүйесі және талдау әдістері

Authors

  • АЕ Муханова Республика Казахстан

Abstract

Тәуекелдікті бағалау - тәуекелдік деңгейін сандық немесе сапалық анықтау болып табылады. Кәсіпкерлік тәуекелдіктің сандық және сапалық түрлерін ажырата білу маңызды. Сапалық талдау – қарапайым болып келеді, оның басты мақсаты тәуекелдік түрлерін және белгілі бір жобаны жүзеге асыруға ықпал етуші факторларын анықтау. Сандық талдау төмендегілер арқылы анықталады: нақты нәтиженің күтілген мәннен төмен шығу ықтималдылығы; б) күтпеген шығынның болу ықтималдылығымен болашақ шығынды жоспарлау[1]. Тәуекелдікті сапалық талдау жобаның сандық нәтижесін болжайды, яғни жоба тәуекелдігін сапалық талдау берілген жобаның нақты тәуекелдік түрлерін сипаттаумен және олардың пайда болуының мүмкін себептерін анықтаумен, жобаны жүзеге асыруда пайда болған тәуекелдікті азайту бойынша ұсыныстар жасаумен қатар, осы тәуекелдікті азайту бойынша шаралардың сандық құнын бағалайды.

References

1

Published

2020-02-15

How to Cite

Муханова, А. (2020). Тәуекелді басқару жүйесі және талдау әдістері. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 8(664). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/1672