ДОСЛІДЖЕННЯ РОТОРУ ЛАБОРАТОРНОЇ ЦЕНТРИФУГИ

Authors

  • ЯІ Лавренко Украина

Abstract

Однією із актуальних проблем сучасного машинобудування є проблема підвищення довговічності елементів конструкцій. Вимоги підвищення продуктивності машин при одночасного зменшенні їх ваги супроводжуються збільшенням динамічних навантажень та впливу вібрацій, які виникають. Внаслідок напружень, що виникають в результаті коливань можливе руйнування деталей сучасних машин та механізмів, особливо при виникненні резонансних та нестійких станів. Одним із таких об’єктів є високошвидкісні прецизійні центрифуги (рис.1). Вони в свою чергу повинні забезпечувати високу ступінь сепарації суміші і безаварійність протягом терміну експлуатації. Від параметрів центрифуги залежить якість необхідної роботи. Перехідні процеси і вібрація можуть ушкодити оригінальну продукцію. Часто в сучасних центрифугах використовуються рухомі частини, які впливають на рух центрифуги. Цими рухомими елементами є чашки ротору, які кріпляться до цапф (рис.1). Натурні випробування із запуском та зупинкою роботи центрифуги при робочих режимах показали, що руйнування чашок ротору центрифуги відбувається у місці кріплення самої чашки до ротора (рис.2), а також на великих обертах шляхом відривання дна чашки. У попередніх роботах [1,2] встановлено, що однією з причин, яка сприяє руйнуванню у вигляді відриву дна стакана від обичайки є невдалий вибір технології виготовлення заготовки, в наслідок якої має місце структура волокон, яка не співпадає з напрямом дії максимальних розтягувальних напружень.

References

Babenko A., Lavrenko I., Strackeljan J. Estimation of a centrifuge rotor strength and analysis of the influence of constructive and technological parameters. 10. Magdeburger Maschinenbau-Tage 27 bis 29 September 2011.

Бабенко А., Лавренко Я. Оцінка міцності чашки лабораторної центрифуги та впливу конструктивно технологічних факторів/ Вісник НТУУ “КПІ”, Машинобудування. — К.: НТУУ “КПІ”. - 2012 . — Вып. 64 - C. 255-263.

Бабенко А., Лавренко Я. Визначення напружено-деформованого стану чашки лабораторної центрифуги під дією динамічного навантаження/ Всеукраїнський щомісячний науково-технічний і виробничий журнал. Машинознавство. – Л.: - 2011. - №7-8 - С. 7-10.

Пуленец Н.Е. Роторы испытательных центрифуг, предназначенных для воспроизведения больших ускорений. Диссертация. Санкт - Петербург. 2007г.

Published

2020-02-15

How to Cite

Лавренко, Я. (2020). ДОСЛІДЖЕННЯ РОТОРУ ЛАБОРАТОРНОЇ ЦЕНТРИФУГИ. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 8(664). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/1678