АВТОКӨЛІКТІҢ ТАРТУ САПАСЫН ДИАГНОСТИКАЛАУ

Authors

  • НБ Бөлеген Республика Казахстан
  • ДЖ Нұржан Республика Казахстан
  • АС Шукеев Республика Казахстан

Abstract

Автокөліктің өнімділік қасиеттерінің (сыйымдылығы жəне отын үнемдеу) негізгі көрсеткіштері бойынша диагностикалау кешенінің технологиялық үрдісі автокөліктің станционарлық жағдайдағы сынақ жүктемесінің жəне жылдамдық тəртібі жұмыстарының имитациясына негізделеді. Сонымен бірге, диагностикалық параметрлері жетекші дөңгелектің сыйымдылығы болып табылады (дөңгелек сыйымдылығы), яғни, жетекші дөңгелектердің айналу кезі (тарту куші), роликтердің шеңберлерінің сызықтық жылдамдығы, отынның үлестік шығыны, қозғалтқыштың эффективті сыйымдылығы, дөңгелектердің бір-біріне кедергі жасау кезеңі жəне трансмиссия, жағалау уақыты, от алу уақыты, от алу уақытын жеделдету (бəсеңдету) кезеңі. [1,2] . ДБО осы параметрлер бойынша автокөліктердің тарту сапасын диагностикалау үшін арнайы стендттер қолданылады. Ондай стендттер келесідей негізгі принциптер бойынша топтастырылады: - жүктеу тəсілі бойынша: инерциялық, күш бойынша, аралас; өлшенетін диагностикалық параметрлердің түрі; - диагностикаланатын автокөліктің типтері бойынша стендтті бекіту: жеңіл автокөлік, жүк автокөлігі, автобустар үшін;

References

1. Власов Ю. А. Технологиялық жабдықтарды жобалау жəне пайдалану негіздері/ Ю.А. Власов, Н.Т. Тищенко. - Томск: Томск ГАСУ баспа үйі, 2004. - 277 с.

2. Дмитренко В.М. Техникалық қызмет көрсетудің технологиялық процестері, көлік құралдарының жылжымалы құрамын жөндеу жəне диагностикалау: 2 б. / В.М. Дмитренко. - Пермь: Пермск ГТУ баспасы, 2002. - 160 б. жəне 102 б.

3. Шец С. П. Автомобильдерді техникалық қызмет көрсету үшін технологиялық жабдықтарды жобалау жəне пайдалану АТП / С. П. Шец, И. А. Осипов, А. В. Фролов. - Брянск : БГТУ баспасы, 2004. - 270 с.

Published

2020-02-15

How to Cite

Бөлеген, Н., Нұржан, Д., & Шукеев, А. (2020). АВТОКӨЛІКТІҢ ТАРТУ САПАСЫН ДИАГНОСТИКАЛАУ. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 8(664). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/1681