ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ТОРГОВОЇ МАРКИ ЯК ОБ’ЄКТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Authors

  • ОВ Безпалько Украина
  • ЮМ Гринюк Украина

Abstract

Торгова марка, або знак для товарів і послуг (за українським законодавством), має велике значення у боротьбі за увагу споживачів до продукції підприємства сприяючи в першу чергу її впізнаваності потенційними клієнтами. У багатьох країнах торговельна марка захищається правовими документами, що дають змогу власнику бути унікальним на ринку збуту. Охорона і права на торгову марку в Україні виникають у власника з моменту державної реєстрації в Українському інституті інтелектуальної власності. Реєстрація торгової марки не є обов'язковою, однак вона дає власнику виключні права на використання і, отже, можливість забороняти її використання третіми особами. Зазвичай, фактичним використанням торговельної марки рахується нанесення її на товар, для якого її було зареєстровано, тару, упакування тощо, а також введення позначених товарів (послуг) до господарського обороту. Процес реєстрація торгової марки в Україні досить простий і складається з таких умовних етапів [1]: перевірка на тотожність і схожість із іншими торговими марками; підготовка документів, подача заявки і сплата мита; формальна експертиза (перевірка за формальними ознаками: чи правильно складена і заповнена заявка і всі додані до неї документи); кваліфікаційна експертиза (перевірка на наявність підстав для відмови в наданні правової охорони (торгова марка не є схожою або тотожною з уже зареєстрованою, не містить антидержавних, дискримінаційних виразів тощо); публікація та видача реєстраційного свідоцтва на торгову марку.

References

Захист торгової марки: яку країну вибрати для реєстрації. URL: https://mind.ua/openmind/20201437-zahist-torgovoyi-marki-yaku-krayinu-vibrati-dlya-reestraciyi (дата звернення 31.01.2020)

Реєстрація торгової марки в Україні і в світі: як, коли і скільки коштує. URL: https://nv.ua/ukr/biz/experts/torgova-marka-yak-zareyestruvati-tm-v-usomu-sviti-50035458.html (дата звернення 31.01.2020)

Published

2020-02-15

How to Cite

Безпалько, О., & Гринюк, Ю. (2020). ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ТОРГОВОЇ МАРКИ ЯК ОБ’ЄКТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 8(664). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/1702