ВПЛИВ АДСОРБЦІЙНОЇ ЗДАТНОСТІ І ХІМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ГАЗОВОГО СЕРЕДОВИЩА НА ІНТЕНСИВНІСТЬ ФРЕТИНГ-КОРОЗІЇ

Authors

  • АЛ Ганзюк Украина

Abstract

Трибохімія фретинг-корозії металів визначається, як хімічною активністю пари тертя, так і властивостями зовнішнього середовища. У той же час залишається не в повній мірі зрозумілим питання, що є первинним: попереднє окислення фрикційного контакту, схильного до вібрації, з подальшим відділенням оксидів чи первісне механічне відділення металевих частинок у вигляді високодисперсного порошку з подальшим його окисленням. Роль зазначених хімічного і механічного факторів можна визначити, змінюючи склад зовнішнього газового середовища. Так, при зміні в газовому середовищі парціального тиску кисню є можливість оцінити роль корозійного чинника, а проводячи дослідження в середовищі вуглекислого газу, гальмуючого окислювальні процеси, можна контролювати внесок механічного фактора у пошкодженні фрикційного контакту. Потребує подальшого з'ясування питання ролі хімічної та електрохімічної корозії металів в умовах фретингу. Досліджувався вплив адсорбційної здатності і хімічної активності газового середовища на інтенсивність фретинг-корозії армко-заліза і сталі 45 у нормалізованому стані. У якості газових середовищ використовувалися повітря, кисень і вуглекислий газ. Перед кожним дослідом газову камеру експериментальної установки очищали від повітря продуванням відповідним газом, після чого встановлювався його потік з невеликим надлишковим тиском. Досліджувалися однойменні пари тертя в кільцевому контакті при коливальному русі торця втулки навколо власної осі щодо торця нерухомого циліндра, знос якого служив показником фретінгостойкості сполучення. Результати досліджень представлені на рис. 1. З отриманих експериментальних даних можна зробити наступні висновки: 1. Обидва матеріали, які досліджувались в середовищі кисню зношуютьсябільше, ніж в повітряному середовищі, причому такий приріст зношуваннясупроводжується зниженням коефіцієнта тертя. Сталь 45 з трьох газовихсередовищ показала в середовищі кисню максимальне зношування при відносно низькому коефіцієнті тертя (рис. 1,б).

References

1. Голего Н. Л., Алябьев А. Я., Шевеля В. В. Фреттинг-коррозия металлов. К. : Техніка, 1974. 272 с.

2. Жук Н. П. Курс теории коррозии и защиты металлов. М. : Металургия, 1976, 472 с.

3. Кисильов В. Ф. Поверхностные явления в полупроводниках и диэлектриках. М. : Наука, 1970. 399 с.

4. Олександренко В. П. Аналіз утворення вуглецьмістких газів при терті металів. Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. 2009. № 2. С. 55-57.

5. Реми Г. Курс неорганической химии. М. : Мир, т. 1, 2. 1963.

Published

2020-02-15

How to Cite

Ганзюк, А. (2020). ВПЛИВ АДСОРБЦІЙНОЇ ЗДАТНОСТІ І ХІМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ГАЗОВОГО СЕРЕДОВИЩА НА ІНТЕНСИВНІСТЬ ФРЕТИНГ-КОРОЗІЇ. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 8(664). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/1710