Кіші мектеп жасындағы балалардың танымдық процестерін қалыптастыру

Authors

  • ӘҚ Тұрлыбек Республика Казахстан
  • ГК Алшынбекова Республика Казахстан

Abstract

Қазіргі таңда білім беру мекемелерінде мектеп жасындағы балалардың ерекше бір қабілеттерін көріп жатамыз. Олардың ойлау жүйесі, есте сақтауы, есте сақтау қабілеттері әртүрлі. Танымдық процестер-бұл субъектімен объективтік әлем құбылыстарын, яғни табиғи және әлеуметтік ортаны бейнелеуді, тануды қамтамасыз ететін психикалық функциялар жүйесі. Танымдық процестер - бұл қазіргі заманғы, сондай-ақ дәстүрлі психология мен педагогиканың маңызды мәселелерінің бірі. Бұл мәселе ғылыми психологияның көптеген бағыттарының жіті бақылауында болды. Өткен ғасырда педагогика мен психологияда есте сақтау мен ойлаудың байланысы туралы түрлі идеялар пайда болды. Отандық ғылымда бұл идеяларды біз К. Д. Ушинскийдің еңбектерінде кездестіреміз. К. Д. Ушинский жазған білім оқушының ойлау үрдісінің органикалық элементі болуы тиіс, бұл жаңа білімдердің бұрын меңгерілгендермен байланысы мен сабақтастығын қамтамасыз етеді. Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев есте сақтау процестерін зерттеудің бірқатар әдістерін әзірледі. Осы зерттеулерге сілтеме жасай отырып, С. Л. Рубинштейн былай деп жазды: "барлығы бірінші кезекте субъектінің іс-әрекеті қалай ұйымдастырылғанына және не бағытталғанына байланысты. Сондықтан, еріксіз есте сақтау тек қана іс жүзінде ғана емес,оны жанама түрде реттеуге болады. Педагогикалық тұрғыда ең маңызды міндет - оқу қызметін оқушылардың маңызды материалын есте сақтап қалатындай етіп ұйымдастыру. Бұл өте қиын, бірақ оқушылардан өз бетінше есте сақтауды талап еткеннен көп жемісті " [1]. Отандық және әлемдік психология қорында Л. И. Божовичтің жұмыстары алтын қорға кіреді. "Балалық шақтағы тұлға және оның қалыптасуы" кітабында Л. И. Божовичтің аса маңызды шығармалары ұсынылған: "Бала жасындағы тұлға және оның қалыптасуы"монографиясы (1968) және "Онтогенездегі тұлғаның қалыптасу кезеңдері"(1978,1979) мақалалар циклы, сонымен қатар автордың соңғы жұмысы — Л. С. Выготскийге арналған конференцияға дайындалған баяндама. Кітап әр түрлі кезеңдерде тұлғаның қалыптасуы туралы тұтас түсінік береді.

References

1. Психология человека от рождения до смерти [текст] / Под ред. А.А. Реана. - СПб: Питер, 2009. - 544 с.

2. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. М., 1946.

3. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. — СПб. [и др.] : Питер, 2008. — 398 с. — (Мастера психологии). — Библиогр.: с. 386-389.

4. Божович Л.И. Проблемы формирования личности. М; Воронеж, 1995. - 332 с.

5. Л. С. Выготский. Мышление и речь. Изд. 5, испр. — Издательство Лабиринт, М. , 1999. — 352 с.

6. Ф. Н. Гоноболин. «Психология» Изд-во Просвещение, М., 1973 г. http://www.biografia.ru/about/psihologia126.html

7. «Психология младшего школьного возраста [Электронный ресурс]: учеб. пособие / О.О. Гонина. – 2-е изд., стер.»: ФЛИНТА; Москва; 2015

8. Прогрессивные матрицы Равена: методические рекомендации /сост. и общая редакция О.Е.Мухордовой, Т.В.Шрейбер. – Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2011. – 70с.

Published

2020-02-15

How to Cite

Тұрлыбек, Ә., & Алшынбекова, Г. (2020). Кіші мектеп жасындағы балалардың танымдық процестерін қалыптастыру. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 8(664). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/1711