РОЛЬ МАТЕМАТИКИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Authors

  • СО Дубовський Украина

Abstract

В сучасних умовах стрімкого розвитку наукових технологій у виробництві та побуті дуже важливою є проблема соціальної адаптації дітей з обмеженими можливостями здоров'я. 2020 рік Міністерством освіти і науки України оголошено роком математики. Це освітній предмет, що відіграє провідну роль в житті та діяльності кожної людини. Особливе значення він має для дітей з особливими освітніми потребами. Нашою метою є висвітлення міжпредметних зв'язків математики з іншими навчальними предметами в старших класах спеціальних та загальноосвітніх шкіл з інклюзивним навчанням. Як навчальний предмет, математика дозволяє усвідомлювати кількісні характеристики оточуючого світу і тому завжди тісно пов’язана з підрахунками, вимірюваннями та іншими діями обчислювального характеру. В спеціальній дидактиці (В.І. Бондар, І.Г. Єременко, В.М. Синьов та ін) вказується, як на одне з важливих корекційних завдань розуміння учнями на доступному рівні взаємозв’язків між явищами у природі та суспільстві. Тому під час освітнього процесу та в позашкільній роботі дуже важливо здійснювати зв’язки між навчальним матеріалом з різних предметів. Традиційно визнається, що великий потенціал для ефективності роботи з встановлення залежностей та відносин містять в собі дисципліни природознавчого циклу, а отже і математики з професійною працею, соціально-побутовою орієнтацією, фізкультурою, географією, історією тощо (М.М. Перова, О.В. Гаврилов, Г.М. Мерсіянова, А.О. Хилько та ін). Зміст усіх розділів програми спеціальної школи з математики («Нумерація», «Арифметичні дії», «Іменовані числа», «Дроби та проценти», «Арифметичні задачі», «Усна лічба», «Геометричний матеріал») тісно пов’язаний з майбутньою соціалізацією та працевлаштуванням випускників. Окрім того, без кількісних показників неможливо уявити вивчення матеріалу зі швейної, слюсарної, столярної, штукатурно-малярної справи. І навпаки, наприклад, засвоєння учнями матеріалу з теми «Масштаб» на уроках географії дозволяє розширити уявлення учнів про пропорції та конкретизувати знання з теорії як цілих чисел, так і дробів. Аналіз та узагальнення передового педагогічного досвіду вчителів вищої категорії, власний практичний досвід дозволили дещо розширити основні напрямки такої роботи. Серед них слід виділити розробки конспектів уроків(або їх фрагментів), виховних заходів та позакласних заходів, наведення учням цікавої та корисної цифрової інформації для більш свідомого вивчення та закріплення навчального матеріалу. Під час знайомства дітей з нумерацією чисел актуально встановлювати зв’язок з темою «Числівник» (рідна мова). Важливо, щоб діти вміли правильно читати, записувати числа, які записані не тільки цифрами, але й буквами, правильно змінювали їх по родах, числах та відмінках. Також важливе корекційне значення має стимулювання дітей коментувати свої дії, а по можливості на доступному рівні аргументувати висновки під час виконання завдань з порівняння, округлення чисел, здійснення лічби в прямому та зворотньому порядку рівними та різними числовими групами, з використанням кількісних та порядкових числівників тощо. Практика свідчить, що виконання вправ із закріплення вмінь та навичок здійснювати арифметичні дії стає більш ефективним та свідомим, якщо перед виконанням певної дії періодично ставити перед дітьми проблемні питання типу: «Більше чи менше буде очікуваний результат (наприклад: множення)? Чому? У кілька разів (на скільки) більше чи менше? Які дії можна назвати протилежними?»

References

1

Published

2020-02-15

How to Cite

Дубовський, С. (2020). РОЛЬ МАТЕМАТИКИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 8(664). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/1716