ФИЗИКА ПӘНІ БОЙЫНША ПӘНАРАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТАР

Authors

  • ЛУ Таймуратова Республика Казахстан

Abstract

Физиканың басқа оқу пәндерімен байланысының жүзеге асуы келесі мақсаттарды көздейді: – жаратылыстану ғылымдарының диалектикалық бірлігі негізінде табиғат туралы бірыңғай көзқарасты қалыптастыру; – оқу пәнінің ғылымдардың жалпы жүйесіндегі орнын түсіну; білімнің жүйелілігін қамтамасыз ету; – оқушылардың білімін жүйелеу – табиғаттың негізгі заңдарының жалпылығы туралы түсінікті орнықтыру; – құбылыстардың, ұғымдардың, теориялардың, әлемнің ғылыми бейнелері арасындағы жан-жақты байланыстарды оқушылардың орнықтыра алу біліктілігін қалыптастыру; – пәнаралық байланыстың теориялық және практикалық білімді дамытуға және тереңдетуге себептесетін эвристикалық принцип ретінде түсінілуін қамтамасыз ету;

References

Федорова Н.Б., Кузнецова О.В., Поляков А.С. Межпредметная интеграция в курсе физики : учебно-методическое пособие. Ряз. гос. ун-т им. С.А. Есенина. – Рязань, 2010. – 108 с.

Гамезо, М.В. Возрастная и педагогическая психология : учеб. Для студ. Всех спец. Пед. Вузов МГОПУ ; АНОО НОУ. – М., 2009. – 234 с.

Дик, Ю.И. Межпредметные связи курса физики в средней школе– М. : Просвещение, 2010. – 190 с.

Published

2020-02-15

How to Cite

Таймуратова, Л. (2020). ФИЗИКА ПӘНІ БОЙЫНША ПӘНАРАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТАР. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 8(664). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/1718