ҚАЛДЫҚ ҚОЙМАСЫНЫҢ ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ӘСЕРІ

Authors

  • С Елдосұлы Республика Казахстан
  • ЗК Қанаева Республика Казахстан

Abstract

Минералды шикізатты өндіру және өңдеу кезіндегі экологиялық қауіпсіздік мәселесі бүкіл әлемде, соның ішінде Қазақстанда да өткір тұр. Алматы облысының Текелі қаласында көптеген жылдар бойы бұрынғы қорғасын-мырыш зауытының (ҚМЗ) бақыланбайтын қалдықтары бар. Жалпы, Текеліде аумақтың ауыр металдармен ластануының бірнеше көздері қазіргі уақытта мемлекеттің меншігі болып табылатын және үлкен қауіп тудыратын ҚМЗ қалдық қоймалары болып табылады. 90-жылдардың басындағы Қазақстан Республикасындағы жағдайдың жалпы нашарлауы, төлемдер проблемалары, бұрыннан бар экономикалық байланыстардың бұзылуы бұрын гүлденген қала-кәсіпорынның және оның әлеуметтік саласының жұмысына әсер етті. Табиғи популяцияның нашарлауы және оның механикалық қозғалысы нәтижесінде популяция 1992 жылдан бастап тұрақты түрде азая бастады. 1993 жылдан бастап туу деңгейі мен өлім-жітімнің арақатынасы халықтың азаюына қарай өзгерді. Халық өлімінің негізгі себептері қан айналымы жүйесі аурулары, қатерлі ісіктер, тыныс жолдарының аурулары болды. Аймақтағы балаларды иммундау мәселесіне ерекше көңіл бөлінгендіктен, Текелі қаласының жалғыз басты аналар қауымдастығы Қазақстан Республикасының Үкіметіне Қалдықтармен бөлінген адам ағзасына зиянды компоненттердің сіңуін азайту үшін ТҚМК қалдықтарын қалпына келтіру туралы ұсыныс болды.

References

1 Национальный доклад о состоянии окружающей среды и об использовании

природных ресурсов Республики Казахстан за 2018 год

2Попов Ю.Н., Богачёв В.П. Техногенное загрязнение ландшафтов долины реки Каратал // Гидрометеорология и экология №2. - Алматы, 1995. - 5с.

3 Бияшева З.М. Пролонгированное загрязнение тяжелыми металлами и радионуклидами территории, прилежающей к горно-обогатительному комбинату г.Текели // Вестник КазНУ. – Серия экологическая № 3 (29). - Алматы, 2010. - С. 60-62

4 Жанымхан К., Мустафаев Ж.С., Козыкеева А.Т. Геоэкологическая оценка качества поверхностных вод водосбора бассейна реки каратал // Ізденістер, нəтижелер – Исследования, результаты. № 4 (76). - Алматы, 2017. - С. 311-315

Published

2020-02-15

How to Cite

Елдосұлы, С., & Қанаева, З. (2020). ҚАЛДЫҚ ҚОЙМАСЫНЫҢ ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ӘСЕРІ. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 8(664). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/1722