Стратегічні дії підприємства-лідера ринку

Authors

  • ВМ Стельмах Украина
  • ТГ Бєлова Украина

Abstract

Стрімкий розвиток світових та вітчизняних ринків ставить промислові підприємства в умови жорстокої конкуренції. На будь-якому ринку існують лідери – підприємства, які займають найбільшу його частку завдяки стабільно великим обсягам збуту. Динамічний розвиток більшості сфер господарювання унеможливлює використання одних і тих же традиційних, класичних маркетингових інструментів довгий час. Провідним маркетологам слід вчасно реагувати на розвиток науково-технічного процесу, швидкість удосконалення інформаційних технологій, зміну поведінки та смаків споживачів, використовуючи дієві інструменти формування конкурентних переваг і лідерських позицій підприємства на ринку. Кризові умови в національній економіці та постійна боротьба за лояльність споживача, спираючись на євро інтеграційні перетворення, вимагають від існуючих підприємців пошуку альтернативних маркетингових рішень чи вибір інструментів задля просування результатів своєї діяльності на високо конкурентних ринках. Ринкові процеси, що спостерігаються в економіці України і являють собою глобалізацію, зростання пропозиції, підвищення рівня конкурентної активності вимагають від суб’єктів господарської діяльності стратегічного рішення щодо їх позиції стосовно конкурентів й споживачів. В більшості випадків підприємства, приймаючи дане рішення, орієнтуються на підвищення рівня конкурентоспроможності, що не завжди вважається правильним. В умовах конкурентної боротьби успіх підприємства залежить від трьох факторів – етапу життєвого циклу підприємства, його потенційних можливостей та ринкової активності. Відповідно, на цих засадах і ґрунтуються маркетингові стратегії ринкової активності підприємства. Вони розроблюються та впроваджуються таким чином, щоб якомога ефективніше сприяти створенню сталої позиції підприємства на ринку, а також його позитивного іміджу та лояльності з боку споживачів. В залежності від обраного джерела дослідження формування лідерських позицій на ринку, життєвий цикл підприємства (надалі – ЖЦП), може налічувати від трьох до дев’яти етапів. В такому випадку розробка стратегічної моделі поведінки підприємства на ринку відповідно ускладнюється. Тому прийнято розглядати чотири найбільш характерні та звичні етапи ЖЦП (зародження, зростання, зрілість, старіння), і відповідно до них формувати чотири стратегії ринкової активності – ранньої активності, зростання активності, стабілізації і збереження активності, скорочення активності. Невід’ємною складовою ринкової активності підприємств і їх лідерських позицій виступає процес підбору стратегічних дій відповідно до їх конкурентної активності. Найбільш поширеними конкурентними стратегіями є: лідер ринку, претендент, послідовник та ухилення від конкуренції. Ринкова частка, яку займає підприємство, є основним фактором, що впливає на вибір необхідної стратегії. За рівнем активності дані стратегії поділяються на активні та пасивні. Активними вважаються стратегії лідера і претендента, а пасивними – стратегії послідовника й ухилення від конкуренції.

References

1

Published

2020-02-15

How to Cite

Стельмах, В., & Бєлова, Т. (2020). Стратегічні дії підприємства-лідера ринку. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 8(664). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/1729