Підвищення якості смаженого насіння, як запорука збільшення споживчого попиту

Authors

  • ОР Сергєєва Украина
  • ВВ Лук’яненко Украина

Abstract

В умовах сучасного насичення та перенасичення ринка смаженого насіння соняшнику, між виробниками, виникає серйозна конкуренція за споживацький попит. В той же час значний різновид даної продукції, для споживачів, з одного боку надає можливість широкого та вільного вибору насіння на будь який смак, а з іншого боку, тим самим ускладнює сам процес надання переваги будь якому з представлених варіантів. Враховуючи, що товарна пропозиція характеризується практично однаковою ціною та здебільшого ідентичною сировиною, покупець стає основною фігурою в торговому бізнесі. Саме він обирає насіння від конкретного виробника, а тому виникає необхідність високоякісного виробництва та реалізації насіння, для зберігання і закріплення лояльності існуючих споживачів та залучення нових покупців. Залучити покупця, закріпити позиції на ринку, можна тільки високою якістю продукції. На якість та споживчі властивості насіння впливають такі фактори, як сировина та її якість й технологія виробництва. Етапи виробництва смаженого насіння - це процес, що потребує певної послідовності та дотримання виробничих вимог для надання товару необхідних кондицій та дотримання високої якості, до яких відносять: Калібрування – це процес, що представляє собою відокремлення крупних зерен від дрібних, а також очищення від сміття.

References

Малигіна В.Д. Основи експертизи продовольчих товарів: Навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів / В.Д. Малигіна, Л.Д. Титаренко, Л.В. Породіна, Г.О. Лихоніна, Н.Т. Лазарева, О.Ю. Холодова. – К.: Кондор, 2009. — 296 с

ДСанПіН 4.2-180-2012 «Медичні вимоги до якості та безпечності харчових продуктів та продовольчої сировини»

Березіна Л.М Оцінка конкурентоспроможності виробництва насіння соняшнику / Інтеграція економічних та інформаційних процесів: сучасний стан і перспективи розвитку: колективна монографія. / за заг. ред. Л.М. Савчук. – Дніпропетровськ: Герда, 2015. – С. 11-19.

Published

2020-02-15

How to Cite

Сергєєва, О., & Лук’яненко, В. (2020). Підвищення якості смаженого насіння, як запорука збільшення споживчого попиту . Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 8(664). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/1731