ФИЗИКАЛЫҚ ЕСЕПТЕРІН ШЫҒАРУДА КОМПЬЮТЕР БАҒДАРЛАМАЛАРЫН ҚОЛДАНУ

Authors

  • ЭТ Абдрашова Республика Казахстан
  • МС Балганова Республика Казахстан
  • АБ Ғаппарова Республика Казахстан
  • СП Аманбаев Республика Казахстан

Abstract

Физикалық есептерін шығару физика сабақтардың түгелдей барлық кезеңдері мен түрлеріне жарды, үдерістерін, іс жұмыстарда орындалынады. Есептерді шығару физика пәнін білім беру үрдістерінің ұдайы бөлінбейтін құрамды бөліктері болып есептелінеді, есептер шығару, физика пәнін білім беруының тарларында орындалынады. Əсіресе салыптастыру, олардың белсенділік деңгейлерін көтеру, жеке тұлғаларын дамыту мақсаттарында жаңа ақпаулар студенттерінің физикалық жəне логикалық ойлауларын дамыта алады, математикалық түрлендірулер мен амалдарды орындауға жаттықтырылады, физикалық заңдары мен эксперименттердің сапалық жəне сандық мағыналарын аша алады; физикалық заңдылықтар мен құбылыстардың тәжірибелік маңыздарына жзбелікыңлермен байланыстылықтарына көздерін жеткізе алады; білім алушыларды тапқырлықтарға, өз беттерінше жұмыстарды орындауға, еңбекті сүйгіштігіне қиындықтарды жеңу төзімділіктеріне үйрете алады,  еңбек-жігерлерін  қайрастырады;  физикалық ұғымдарын, студенттерінің тәжірибелік дағдылары мен іскерліктерін, шығармашылық қабілеттерді қалыптастырады; білім алушылардың алған білімдердің тереңдіктері мен беріктіктерін тексере алады; білім алушылардың физика пәніне қызығушылықтарын арттыра аладыды. [1] Ақпараттық технологияларының дамығаны - физикалық есептерін әртүрлі компьютерлік бағдарламалары көмектерімен шешулеріне жолдар ашты. Физиканы білім беруында есептерін компьютерлер арқылы шешулердің ерекшеліктері, студенттерінің физикалық құбылыстарды жан-жақты талдауына, со құбылыстар негізделген физикалық формулаларын зерделеуге, алгоритмдерін құрастыруға, жоғары математика, физика, информатика пқ формулалларындағы байланыстарды құрастыруға үйрете алады. Физикалық есептерін компьютерлер арқылы есептеу, негіздерінен, есептеу жолдары қайталанатын, есептердің жауабтары графикалық түрлерінде алынатын жағдайларында тиімділеу болады. [2] Физиканы оқытған кезінде, есептер шығару құрылғыларының үлестері «0 - ге жақын»), калькуляторлық ланаіне (компьютер үлестеріне, шығару кезде алынған, қорытындылау формуласы бойынша алынған, қорытынды ғана қалады) дейін таралынады. Кейбір денгейлерініңнр. Кейбір деан, ққтары бар, ал басқалары бағдарламаны жасауғаударламантар немесе қарапайымды аналитикалық шығару бөліктеріне қосқан үлестерімен ғана бірі - бірінен ерекше болады. Сол себептен, Сол себептшесығару бөліды ғанаында дұрыс модельді құрастыруға (аналитикалық есетерінде физика перінде «калькулятор» қ есеқ жағдаларында айырмашылықтары көп емес. Негіздерінде, есептер шығаруының барлығы жоғарыда аталынғанрыда тер шығаруы дамуы физикалық есептерін әр түрлі компьютерлер бағдарламалары көмектерімен шешуге жолдарын ашты. Алайда, физикалық есептерін шығаруының   модельдік,   есептеулер,   арттыру ік,   едің мағыналарын ажыратуын білу, сонымен бірге, таңдалғанаң да сол жерді қолданып, физикалық есептерді компьютерлер арқылы шешулердің жүйелерін меңгерулері керек.   Қазіргі кезеңімізде компьютерлерді оқу үдерістерінде пайдаланатын тəжірибесі мол білім беруші кадрларды дайындау міндеттері қойылып отыр. Біздің елде ақпараттық қоғам жағдайларында болып жатқан өзгерістері білімді беру жүйелеріне деңгейлері мен мазмұндары өзгерген сапа тұрғыларынан жаңа тұрпатты білім берушілерді дайындауды талап етеді. Физика пəнінің білім берушысына телекоммуникациялық жəне ақпараттық технологияларын білім беру жоғары оқу орындарында физика пәнін білім беру теориялары мен əдістемелерін жəне тəрбиелеу нəтижелерінің жайын елеулі түрлерде өзгертуімізге, жаңартуымызға негізгі салушылар бола алады. [3]

References

Н.Н. Керімбаев Физика саласында білім беруді ақпараттандыруды дамытудың ғылыми-теориялық негіздері. - Алматы, 2010.

В.Г. Петросян. Решения физических задач с помощью компьютера как составляющая физического образования. – Нальчик, Россия, 2009.

В.Я. Ляудис Инновационное обучение: Стратегия и практика. /-М., 2001.

Published

2020-02-15

How to Cite

Абдрашова, Э., Балганова, М., Ғаппарова, А., & Аманбаев, С. (2020). ФИЗИКАЛЫҚ ЕСЕПТЕРІН ШЫҒАРУДА КОМПЬЮТЕР БАҒДАРЛАМАЛАРЫН ҚОЛДАНУ. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 8(664). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/1733